אוניברסיטת אוקספורד מגיעה למכללת אחוה

פרופ' רועי כהן קדוש, שהחל את דרכו באחוה, חוזר ללמד במכללה: כיצד ניתן לשפר את היכולות הקוגניטיביות של אנשים בתהליך התערבות קצר.

קורס מרוכז של אחד מבכירי החוקרים בתחום - פרופ' רועי כהן-קדוש מאוניברסיטת אוקספורד באנגליה.

הקורס מיועד לסטודנטים מן המניין מהמחלקה לפסיכולוגיה שעולים לשנה ב' ו- ג', ולתלמידי תואר שני בחנ"מ, חינוך מתמטי ומנהל חינוכי אשר למדו את הקורס נוירופדגוגיה.

הקורס מקנה 2 נק"ז באשכול קוגניציה ומוח.

ב' - ו' בחשוון, 22-26.10.2017

https://www.youtube.com/watch?v=FAHZXrhHHeE