המרכז לשונות ורב תרבותיות

בראשות ד"ר ספיר הנדלמן

המכללה האקדמית אחוה רואה את עצמה כמחברת בין מגדל השן של האקדמיה לחברה הישראלית, על כל גווניה ורבדיה- היא מהווה נקודת מפגש תרבותית, אליה מתנקזים סטודנטים ממגוון המגזרים, הדתות והעדות. בכך היא מאפשרת לסטודנטים להכיר האחד את רעהו, ללמוד ולחוות חיים סטודנטיאליים משותפים מתוך אחווה, סובלנות וכבוד הדדיים. אנו מאמינים כי זוהי זכות וחובה עבורנו, כהנהלת המכללה, לקדם את השיח הרב תרבותי בישראל ואת ערכי הדגל אשר בבסיסו, ומבטיחים להמשיך ולפעול למען השרשתם והטמעתם של ערכים אלו גם בימים של מתח ביטחוני/פוליטי.

 

פעילויות המרכז

שם קישור
כנס אחוה לשונות ורב תרבותיות קישור לדף הפעילות
סמינרי קיץ לתלמידי חו"ל קישור לדף הפעילות
המרכז לגישור קהילתי בקריית מלאכי קישור לדף הפעילות