נאמני איכות הסביבה באחוה

שם עמותה/ארגון: אחוה ואיכות הסביבה
רקע על העמותה/ארגון:

בשנת 2007 הוכרה המכללה האקדמית אחוה כקמפוס ירוק. המכללה פועלת בהתמדה על מנת לקדם נושאים שנוגעים באיכות הסביבה ובהגברת המודעות לאיכות הסביבה בקרב סטודנטים ועובדים כאחד.

רכז/ת הפרויקט:

יעל ארוך-רכזת חברתית דיקן הסטודנטים 

דוא"ל: hevrati_dikan@achva.ac.il, טלפון: 072-2248579

מספר קורס: 1110023-01
מטרות הפרויקט:

הגברת הקשר הישיר בין הסטודנט להכרה ומודעות לקיימות ואיכות סביבה. באמצעות כך, הגברה והנחלת תרבות של איכות הסביבה בקרב אוכלוסיית המכללה, סגל מנהלי אקדמי סטודנטים ואנשים נוספים.

פירוט הפעילות:

הפעילות תתקיים במסגרת המכללה ומחוצה לה, במידת הצורך, והיא תכלול פעילות במס' מישורים:

  • "פעילות שטח" לפיקוח והגברת המודעות לאיכות הסביבה בקרב אנשי המכללה.
  • השתתפות בישיבות של ועדת היגוי איכות הסביבה 1-2 פעמים בחודש
  • סיוע בפעילויות ואירועים של איכות הסביבה המתקיימים במסגרת המכללה (הפנינג, פעילויות שיא, ימי עיון)
  • התלוות לרכזת הממונה על קמפוס ירוק וסיוע לה בעת הצורך.
  • דיווח מפגעים בסביבת מכללה באמצעות דוח ידני.
מקום הפעילות:

מכללת אחוה וסביבתה

מועדים:

כל סטודנט יחויב בהדרכה לקראת הפעילות בפרויקט.

הסטודנט ימלא 60 שעות במסגרת הפרויקט.

רישום:

יש לפנות ישירות לרכזת במייל: hevrati_dikan@achva.ac.il

יש להעביר לדיקן הסטודנטים את טופס "בקשה רישום לפרויקט"  חתום ומלא.

תכונות נדרשות:

אהבה ומסירות לתחום של איכות הסביבה, יצירתיות, פתיחות מחשבה, יזמות, יכולת התבטאות בכתב וניסוח ברמה גבוה.

מכסה: עד 6 סטודנטים