אירועים


הנהלת המכללה בראשות הנשיאה פרופ' שוש ארד והמנכ"ל ד"ר אתי גרובגלד
הנהלת המכללה בראשות הנשיאה פרופ' שוש ארד והמנכ"ל
יום ד', 26/10/2016 - 16:15 - 20:00
ד"ר יעל פישר
ד"ר יעל פישר בכנס רקטורים של אירופה באוקספורד
יום ב', 26/12/2016 - 12:00 - 16:00
 הענקת אות כבוד לנשיאת המכללה פרופ' שוש ארד
הענקת אות כבוד לפרופ' שוש ארד-נשיאת המכללה האקדמית אחוה
יום ב', 26/12/2016 - 19:00 - 21:00
המכללה האקדמית אחוה -
כנס מדריכים פדגוגיים
יום ג', 28/02/2017 - 08:30 - 16:00
המכללה האקדמית אחוה -
יום עיון למרצים ומתרגלים חדשים
יום ג', 28/02/2017 - 08:30 - 13:30
המכללה האקדמית אחוה -
אירוע-כנס של תנועת המושבים 2017
יום ד', 01/03/2017 - 08:30 - 12:30
סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה - עמוס פליישמן חוויות של מתבגרים עם ADHD
ד"ר עמוס פליישמן-חוויות של מתבגרים עם ADHD
יום ג', 21/03/2017 - 12:30 - 13:30

אירועים שעברו

יום עיון בנושא דיאלוג מיטבי בין מתמחים בהוראה ומורים חדשים לבין חונכים
דיאלוג מיטבי בין מתמחים
יום ב', 16/05/2016 - 16:00 - 19:30
יום הזכרון
טקס יום הזכרון
יום ג', 10/05/2016 - 09:50 - 10:30
טקס לציון יום השואה
טקס לציון יום הזכרון לשואה ולגבורה
יום ה', 05/05/2016 - 09:50 - 10:45
פאנל בנושא אנורקסיה: המקצועי, המשפחתי והאישי
סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה- פאנל מומחים, בן משפחה ומתמודדת,
יום ג', 03/05/2016 - 12:30 - 13:30
יום פעילויות מכללתי לקראת יום השואה
יום פעילות מכללתי לקראת יום השואה
יום ג', 03/05/2016 - 08:30 - 12:00
Page 9 of 85