אירועים


הנהלת המכללה בראשות הנשיאה פרופ' שוש ארד והמנכ"ל ד"ר אתי גרובגלד
הנהלת המכללה בראשות הנשיאה פרופ' שוש ארד והמנכ"ל
יום ד', 26/10/2016 - 16:15 - 20:00
ד"ר יעל פישר
ד"ר יעל פישר בכנס רקטורים של אירופה באוקספורד
יום ב', 26/12/2016 - 12:00 - 16:00
 הענקת אות כבוד לנשיאת המכללה פרופ' שוש ארד
הענקת אות כבוד לפרופ' שוש ארד-נשיאת המכללה האקדמית אחוה
יום ב', 26/12/2016 - 19:00 - 21:00
החקלאות בישראל זכתה למעמד אסטרטגי שהורכב מתרומה לאומית, ערכית וכלכלית – האם כך י
אגרוטק - ההייטק של החקלאות
יום ה', 23/03/2017 - 16:30 - 18:00
מלימודים לקריירה
מלימודים לקריירה
יום ה', 23/03/2017 - 18:15 - 20:00
ניסים קלדרון-ריבוי תרבויות בישראל
תרבות לומדים באחוה
יום ו', 24/03/2017 - 11:00 - 12:30
טקס הוקרה למרצים מצטיינים
חניכת מרכז סימולציה וטקס הוקרה
יום ג', 28/03/2017 - 12:00 - 13:00
לינור אברג'יל בהרצאתה- סיפור חיי
פעילותרבות-עו"ד לינור אברג'יל
יום ג', 28/03/2017 - 12:30 - 13:30
סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה
מר ניסים שלם-סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה
יום ג', 25/04/2017 - 12:30 - 13:30
סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה
דר ניר גטר-סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה
יום ג', 06/06/2017 - 12:30 - 13:30

אירועים שעברו

המכללה האקדמית אחוה - יום פתוח
יום פתוח לתואר ראשון ושני
יום ו', 17/06/2016 - 09:30 - 12:30
המכללה האקדמית אחוה -
כנס היצגי פרוייקטיםבמסלול הגיל הרך
יום ד', 15/06/2016 - 08:30 - 13:30
כנס מעבר משנה א' ל-ב' במכללה האקדמית לחינוך
כנס מעבר משנה א' ל-ב' במכללה לחינוך
יום ג', 14/06/2016 - 12:30
יום היצגי פרוייקטים לחינוך המיוחד תשע"ו
כנס הצגי פרוייקטים לחינוך המיוחד
יום ד', 08/06/2016 - 08:30 - 14:14
נפלאות המוח הלומד: עיבוד ושימוש בידע נלמד ללא מודעות
נפלאות המוח הלומד: עיבוד ושימוש בידע נלמד ללא מודעות - מר
יום ג', 07/06/2016 - 12:30 - 13:30
Page 9 of 87