מיצוי זכויות בביטוח הלאומי

מיצוי זכויות בביטוח הלאומי
תאריך אירוע: יום ג', 20.12.2016 12:15 - 13:30

בבניין 5 חדר  521

ההרצאה תינתן ע"י עו"ד סיגל ב. דקל

בשעות 12:15 - 13:30

 

עזרה בקבלת קצבת ביטוח לאומי

 

 

הרצאה לסטודנטים