ב-.30.10.18 בשל הבחירות לרשויות המקומיות המכללה תהיה סגורה

ביום שלישי ה-30.10.2018 תתקיימנה בחירות לרשויות המקומיות.
ע"פ חוק, יום זה הינו יום שבתון, לפיכך, המכללה תהיה סגורה ולא תתאפשר כניסת עובדים/סטודנטים