דיאלוגים, נאומים וקונפליקטים - סמסטר ב' תשע"ח

מרצה: מאיר גרוס M.A

תיאור הקורס:

בקורס נלמד כיצד לנהל שיחה אפקטיבית בין בני אדם, להבחין בנאמר באופן גלוי וסמוי. נעסוק בניתוח דיאלוגים מסוגים שונים ונקבל כלים להבחין בין עיקר וטפל, בין דיאלוג בונה לדיאלוג שאינו מוליך לכלום. נעיין במספר נאומים מכוננים מן ההיסטוריה של האנושות. נראה מה ייחודם של נאומים אלו ונבין יחד מדוע הפכו לנאומים כל כך משמעותיים.

הקורס מנתח דיאלוגים שונים ונותן ללומד כלים להבחין בין עיקר וטפל, בין דיאלוג בונה לדיאלוג שאינו מוליך לכלום, ומדריך כיצד לנתח דיאלוגים כדי להבינם לעומק.

כמו כן כולל הקורס מספר נאומים מכוננים מן ההיסטוריה של האנושות. ניתוח נאומים אלה מראה מה ייחודם ומה הפך אותם לנאומים כל כך משמעותיים.

מנושאי הקורס:

 • בובר: שלושה סוגי דיאלוג.
 • דיאלוג פילוסופי: מאסרו ומותו של סוקרטס.
 • הספר או הדיאלוג.
 • ניתוח פרקים בסדרה: "כן המפקדת".
 • דיאלוגים בתקופות מפנה בהיסטוריה.
 • נאום הקפיטן של הספינה יוליסס – פרק קריאה.
 • ניתוח סרט: "דיאלוג בין מורה ותלמיד".
 • דיאלוג אפקטיבי עם אדם במשבר נפשי.
 • שפת הגוף של תלמידים ומורים.

 

מטרת הקורס:
 • מתן כלים לשימוש בדיאלוג לצורך פתרון קונפליקטים
 • מתן כלים לקיומה של שיחה בונה בין אנשים: מורה תלמיד, מנהל מורה, מורה הורה וכד'.
 • ניתוח דיאלוגים מסוגים שונים והבנת המבנה המיוחד להם.
 • הכרה בחשיבות הדיאלוג מבוגר-ילד.
 • הכרת נאומים ששינו את פני העולם וניתוחם.
 • מתן כלים לשימוש בדיאלוג לצורך פתרון קונפליקטים
תנאי קבלה:
 • ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
 • שליטה בMicrosoft Word
 • יכולת ניהול זמן.
חובות בקורס:

השתתפות פעילה מקוונת במהלך הקורס, השתתפות בשני מפגשים און- ליין מרחוק. הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.

מועד הקורס:

14.5.2018 עד 14.8.2018

סמסטר: ב'
שנה: תשע"ח
תאריך פתיחה: 14.05.2018
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 620.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪620.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
מוכר לחצי גמול עם ציון
מוכר ללימודי חובה בשבתון
מוכר לצורך השלמות אקדמיות
טלפון לפרטים: 08-8588060
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
*בכפוף לאישור משרד החינוך
דמי רישום: 150 ₪ . רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום.
מחיר: ₪620.00
₪0.00

תיאור הקורס:

בקורס נלמד כיצד לנהל שיחה אפקטיבית בין בני אדם, להבחין בנאמר באופן גלוי וסמוי. נעסוק בניתוח דיאלוגים מסוגים שונים ונקבל כלים להבחין בין עיקר וטפל, בין דיאלוג בונה לדיאלוג שאינו מוליך לכלום. נעיין במספר נאומים מכוננים מן ההיסטוריה של האנושות. נראה מה ייחודם של נאומים אלו ונבין יחד מדוע הפכו לנאומים כל כך משמעותיים.

הקורס מנתח דיאלוגים שונים ונותן ללומד כלים להבחין בין עיקר וטפל, בין דיאלוג בונה לדיאלוג שאינו מוליך לכלום, ומדריך כיצד לנתח דיאלוגים כדי להבינם לעומק.

כמו כן כולל הקורס מספר נאומים מכוננים מן ההיסטוריה של האנושות. ניתוח נאומים אלה מראה מה ייחודם ומה הפך אותם לנאומים כל כך משמעותיים.

מנושאי הקורס:

 • בובר: שלושה סוגי דיאלוג.
 • דיאלוג פילוסופי: מאסרו ומותו של סוקרטס.
 • הספר או הדיאלוג.
 • ניתוח פרקים בסדרה: "כן המפקדת".
 • דיאלוגים בתקופות מפנה בהיסטוריה.
 • נאום הקפיטן של הספינה יוליסס – פרק קריאה.
 • ניתוח סרט: "דיאלוג בין מורה ותלמיד".
 • דיאלוג אפקטיבי עם אדם במשבר נפשי.
 • שפת הגוף של תלמידים ומורים.