בקשה להתאמות בלימודים – טופס מקוון

הטופס מיועד לסטודנטים של המכללה האקדמית אחוה, לשם הגשת בקשה להתאמות בדרכי הבחנות, וכן ליווי ותמיכה במהלך הלימודים.
הבקשות ייבדקו ע"י הצוות המקצועי במשרד דיקאן הסטודנטים.
איש הצוות המתאים ייצור קשר עד שבועיים מיום הבקשה.

צירוף מסמכים

יש לצרף מסמך זה במידה וסימנת בשדה "סיבת הבקשה" את האפשרות: "עולה חדש".

יש לצרף מסמך זה במידה וסימנת בשדה "סיבת הבקשה" את האפשרות: "לקות למידה עם אבחון".

אישור רפואי מרופא מומחה, או אישור על נכות מביטוח לאומי /משרד הביטחון.
יש לצרף מסמך זה במידה וסימנת בשדה "סיבת הבקשה" את האפשרות: "בעיה רפואית".
בנוסף יש לצרף טופס חוות דעת רפואית, ניתן להוריד את הטופס מאתר המכללה.

יש לצרף מסמך זה במידה וסימנת בשדה "סיבת הבקשה" את האפשרות: "בעיה רפואית".
טופס חוות דעת רפואית, ניתן להוריד את הטופס מאתר המכללה.

סמן/י את שירותי תמיכה שהיית מעוניין/ת לקבל בזמן לימודיך