ברכות לסיגלית מהצרי

ברכות לסיגלית מהצרי, זוכת פרס המל"ג למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה

ברכות לסיגלית מהצרי, זוכת פרס המל"ג למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה