מאגר טפסים ונהלים

טפסים מקוונים

שם קישור
פנייה לקבלת סיוע לימודי-טופס מקוון טופס אינטראקטיבי

תקנונים כלליים

שם קישור
פר"ח - חוזה ודו"ח שעות טופס אינטראקטיבי
נוהל הצטיינות בגין הישגים אקדמיים בשנה"ל תשע"ו טופס אינטראקטיבי
נוהל שירות פסיכולוגי ייעוצי טופס אינטראקטיבי
נוהל בחירות ליו"ר האגודה 2015 טופס אינטראקטיבי
כללי זכויות הסטודנט -התאמות למשרתים במילואים - (מל"ג) טופס אינטראקטיבי
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים טופס אינטראקטיבי
חוק זכויות הסטודנט טופס אינטראקטיבי
נוהל זכויות הסטודנט ( יולדות, טיפולי פוריות,הריון) טופס אינטראקטיבי
תקנון לטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים טופס אינטראקטיבי
נוהל התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים טופס אינטראקטיבי