פעילות בבית הספר דאר אל קלם ברהט

המכללה האקדמית אחוה - מעורבות בקהילה בבית הספר דאר אל קלם ברהט
תאריך אירוע: יום א', 01.07.2012 (כל היום)

סיכום פעילות מקסימה במסגרת מעורבות בקהילה בבית הספר דאר אל קלם ברהט