צוות הדיקן


תפקיד שם דוא"ל טלפון
דיקן סטודנטים ד"ר מיכל רביבו שטיינר dikan_achva@achva.ac.il 08-8588015
צוות משרד הדיקן
תפקיד שם דוא"ל טלפון
עוזרת דיקן, ראש תחום מלגות ומעורבות חברתית אירית נוריאל melagot@achva.ac.il 08-8588173
מ"מ רכזת דיקן סטודנטים רוחי בלעדי rochy_b@ACHVA.AC.IL 08-8588015
יועצת, מרכזת הסיוע הלימודי עדנה צפריר tmicha_limudit@achva.ac.il 08-8588095
פסיכולוגית קלינית בכירה שרה בעז קריצמן psychology@achva.ac.il 08-8588150
רכזת סיוע לימודי, מדעי ההתנהגות, מחלקות הרוח, כלכלה וניהול תמר סיימנוביץ rakazim@achva.ac.il 08-8588158
(מ"מ) רכזת סיוע לימודי, מדעי ההתנהגות, מחלקות הרוח, כלכלה וניהול אביבה כהן rakazim@achva.ac.il 08-8588158
רכזת פרח לשם דפנה בוגדניץ' perach@achva.ac.il 08-8588158
רכזת נגישות תמרי גלעד-יקונט negishut@achva.ac.il 08-8588171
רכז סיוע לימודי חאלד אבו עג'אג' Rakazim2@achva.ac.il 08-8588158
רכז/ת סיוע לימודי מגזר ערבי פנינה אליה מויאל migzar_achva@achva.ac.il 08-8588073
רכזת פרוייקטים חברתיים יעל ארוך hevrati_dikan@ACHVA.AC.IL 072-2248579
המרכז הלימודי טכנולוגי
תפקיד שם דוא"ל טלפון
אחראית המרכז הלימודי טכנולוגי רונית שוורץ merkaz_tech@achva.ac.il 08-8588182