פנייה לקבלת סיוע לימודי

מעוניין בקבלת סיוע לימודי ?

מרכז הסיוע הלימודי מפעיל מערך חונכויות. סטודנטים בשנים מתקדמות חונכים סטודנטים בשנה א'/ב'.

במידה ואת/ה מעוניין בקבלת סיוע לימודי עליך למלא את הטופס ולשלוח לדיקנאט.

מרכז סיוע לימודי

[email protected] 08-8588095

פרטים אישיים
ציין את הקורסים העיקריים בהם הינך רוצה לקבל סיוע לימודי