מילואים

 

הנהלת המכללה האקדמית אחוה, הסגל האקדמי והמנהלי  מוקירים ומעריכים את תרומתם של משרתי המילואים להגנתה וקיומה של מדינת ישראל.

 

שם קישור לקובץ
כללי המועצה להשכלה גבוהה שם האייקון
טופס ולת"ם-בקשה לדחית מילואים שם האייקון
טופס בקשת ערר על החלטת ולת"ם שם האייקון

במכללה נוהל מילואים מוסדר אשר נאכף במלואו על ידי הסגל האקדמי והמנהלי.

בנוסף לנוהל התאמות לסטודנטים משרתי מילואים, המכללה מעניקה הטבות, למועמדים או סטודנטים אשר שירתו שירות צבאי מלא כלוחמים, בתקופה של עד שלוש שנים מיום השחרור.

בכל שאלה והבהרה או יישום התקנון אתם מוזמנים לפנות :

לסיוון  רחמים rakaz_dikan@achva.ac.il רכזת דיקן סטודנטים                                                                       

טלפון: 08-8588015

מצדיעים לסטודנטים וסטודנטיות המכללה המשרתים במילואים – אירועי הוקרה למשרתי מילואים

שלוש אירוע למיחלואיצמיקים קבוצה
 
  impact  
  מלגות אימפקט ללוחמים  

"הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל.
ה' שומרך ה' צלך על-יד ימינך.
יומם השמש לא יככה וירח בלילה.
ה' ישמרך מכל-רע ישמור את-נפשך.
ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם."

 

בברכת שקט ושלום ארוכי טווח.