החלה ההרשמה למלגות דיקן

סטודנטים יקרים,

החלה ההרשמה למלגות דיקן על בסיס סוציו אקונומי לשנת הלימודים תשע"ח

תאריך אחרון להגשת בקשות 29.10.2017

להורדת הטופס