החל מ-15.5.18 יחולו שינויים בלוחות הזמנים בחלק מקווי השירות, בשל חג הרמדאן

החל מיום שלישי ה- 15.5.18 ולמשך כחודש, יחולו שינויים בלוחות הזמנים בחלק מקווי השירות, בשל חג הרמדאן