הנפקת כרטיס סטודנט לשנהל תשעז לסטודנטים שהחלו לימודיהם בסמסטר א' לאחר 6/11/16

סטודנטים יקרים שימו לב:

כרטיסי סטודנט של המכללה יחולקו החל מתאריך 24/11/16 בדלפק המודיעין בבניין מספר 2

בימים א' – ה' בין השעות 9:00-16:00 (למעט הפסקת צהריים ).

תלמידי המכינה יקבלו את הכרטיסים במזכירות המכינה.

עד ה 20/11/16 יש להעלות תמונה דרך מידע אישי. מצ"ב קישור להנחיות העלאת תמונה דרך מידע אישי ההנחיות נמצאות  באתר המכללה > סטודנטים > מדריכים לשימוש במערכות ממוחשבות.

  • סטודנט שלא יעלה תמונה למידע אישי בזמן, יקבל תעודת סטודנט ללא תמונה

 

להנפקת כרטיס סטודנט/חבר של אגודת הסטודנטים.

כרטיס סטודנט של האגודה מקנה מגוון הטבות במכללה ובבתי עסק ברחבי הארץ, הנחה בחנייה בקמפוס, מחיר מוזל לסיוע לימודי, שרות SMS  מכללה חינם, כניסה לאירועי האגודה בחינם, מחיר מוזל ליום הסטודנט, ועוד...

  • להנפקת כרטיס סטודנט/חבר של אגודת הסטודנטים יש להגיע החל מתאריך 24/11/16 לאגודת  הסטודנטים לקבלת מדבקת חברות באגודה אשר תודבק על גבי  כרטיס הסטודנט הרגיל.

      

  • ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים (ביטול אגרת הרווחה) עד  לתאריך 20.11.16 בלבד.!
  • לאחר ה 20/11/16 לא ניתן יהיה לבטל את אגרת הרווחה!
  • סטודנט שביטל את תשלום דמי הרווחה לא יהיה זכאי לתעודת חברות של אגודת הסטודנטים ולהטבות הנלוות!
  • הנחיות לביטול תשלום אגרת הרווחה/חברות באגודה: תחנת מידע אישי > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים > ביטול אגרת רווחה.
  • סטודנט שלא הודיע על ביטול תשלום דמי הרווחה, עד ליום  20/11/2016, יהא חבר באגודת הסטודנטים, ויראו אותו כמאשר העברת שמו ופרטי הקשר עמו, על ידי המכללה לאגודת הסטודנטים על מנת לקבל מידע עדכני על מגוון ההטבות והפעילויות כחבר אגודה.