התפתחות שפה ותקשורת –חורף- תשע"ח

מרצה: גיטה ראוכברגר M.A

הקורס מתאר את תהליכי התפתחות השפה ורכישתה. התפתחות השפה מוצגת תוך הדגשת קשרי הגומלין שבינה לבין תחומי התפתחות אחרים, בעיקר התחום הקוגניטיבי והתחום החברתי. מעבר לכך, מתואר מקומה של הסביבה והאמצעים, העשויים להשפיע לטובה על התפתחות שפתו של הילד, הן במהלך השיח היומיומי והן בפעילויות מכוונות. בקורס מפורטים מרכיבי השפה (תוכן, צורה, שימוש) והתחומים השפתיים הקשורים אליהם (סמנטיקה, פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, פרגמאטיקה).

במהלך הקורס יושם דגש על תרומת הדמויות במסגרת החינוכית (גננת/מורה) להתפתחות השפה ולהעשרתה.

מטרת הקורס:

הכרת מושגי בסיס ברכישת שפה

  •  לימוד שלבי התפתחות השפה של הילד - התפתחות נורמטיבית
  •  הכרה בשונות הבין-אישית בהתפתחות הטבעית וכן מבחינת הרקע השפתי והתרבותי
  •  הכרה בחשיבות הדיאלוג מבוגר-ילד בהתפתחות השפה המוקדמת והמאוחרת
  •  הכרת ליקויי שפה ותקשורת השכיחים בגילאי הגן ובכיתות היסוד
  •  מתן כלים לטיפוח האוריינות וכישורי השיח.
תנאי קבלה:

ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני
שליטה בMicrosoft Word
יכולת ניהול זמן

חובות בקורס:

השתתפות פעילה במהלך הקורס, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.
השתתפות בשני מפגשים און- ליין.

מועד הקורס:

עד 01.05.2018

סמסטר: א'
שנה: תשע"ח
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2 ש"ש
היקף שעות: 60 שעות
מחיר הקורס: 620.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪620.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
מוכר לחצי גמול עם ציון
מוכר ללימודי חובה בשבתון
טלפון לפרטים: 08-8588132
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
*בכפוף לאישור משרד החינוך
דמי רישום: דמי רישום: 150 ₪, רכישה באינטרנט 0.00 ₪ .
מחיר: ₪620.00
₪0.00

הקורס מתאר את תהליכי התפתחות השפה ורכישתה. התפתחות השפה מוצגת תוך הדגשת קשרי הגומלין שבינה לבין תחומי התפתחות אחרים, בעיקר התחום הקוגניטיבי והתחום החברתי. מעבר לכך, מתואר מקומה של הסביבה והאמצעים, העשויים להשפיע לטובה על התפתחות שפתו של הילד, הן במהלך השיח היומיומי והן בפעילויות מכוונות. בקורס מפורטים מרכיבי השפה (תוכן, צורה, שימוש) והתחומים השפתיים הקשורים אליהם (סמנטיקה, פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, פרגמאטיקה).

במהלך הקורס יושם דגש על תרומת הדמויות במסגרת החינוכית (גננת/מורה) להתפתחות השפה ולהעשרתה.