חוקים ותקנונים

חוק חופש המידע

שם קישור
חוק חופש המידע
דו"ח נתונים כספיים תשע"ד
תקנות חופש המידע
תקנות חופש המידע – אגרות
הנחיות המכללה האקדמית אחוה
טופס בקשה לקבלת מידע
טופס כתב התחייבות

חובת מכרזים

שם קישור
חוק חובת מכרזים
תקנות חוק חובת מכרזים
נוהל התקשרויות רכש ומכרזים

סטודנטים

שם קישור
שירות מנוי חניה

חוק למניעת הטרדה מינית

שם קישור
מידע בנושא מניעת הטרדה מינית
חוק למניעת הטרדה מינית
תקנות/תקנון למניעת הטרדה מינית

זכויות הסטודנט

שם קישור
חוק זכויות הסטודנט
נוהלי זכויות הסטודנט - יולדות, הריון, טיפולי פוריות
כללי זכויות הסטודנט-התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות המילואים (מל"ג)
תקנון לטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכונים
נוהל התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים
נוהל שירות פסיכולוגי ייעוצי לסטודנטים
הטבות ללוחמים משוחררים ברישום ובלימודים במכללה

אגודת הסטודנטים

שם קישור
נוהל בחירת יו"ר האגודה 2016

תקנון אקדמי

שם קישור
ועדת משמעת סטודנטים
נוהל בחינות, עבודות וציונים
נוהל בחינות ועבודות באחריות אב"ג
נוהל הלימודים וסדריהם

מלגות

שם קישור
נוהל הצטיינות בגין הישגים אקדמיים בשנה"ל תשע"ו