טופס הרשמה לתפקיד חונך

מעוניין בעבודה כחונך ?

מרכז הסיוע הלימודי מפעיל מערך חונכויות. סטודנטים בשנים מתקדמות חונכים סטודנטים בשנה א'/ב'.

אם הנך בעל/ת ממוצע ציונים גבוה ומעוניין/ת להשתלב בעבודה מאתגרת וחשובה כחונך, עליך למלא את הטופס ולשלוח לדיקנאט.

מרכז סיוע לימודי

edna_z@achva.ac.il 08-8588095

פרטים אישיים
כתובת
נא ציין/י קורסים עיקריים בהם תוכל/י לעזור

האם עסקת בהוראה/ הדרכה/ חונכות? פרט/י

  • המכללה אינה מתחייבת להעסיק את המועמדים לחונכות.
  • הקריטריונים לחונכות - סטודנטים הלומדים בקמפוס אחוה משנה ב' לפחות ובעלי ממוצע ציונים 80 ומעלה.
  • נדרשת התחייבות ל 2-4 שעות חונכות שבועיות.
  • הודעה והזמנה לראיון תשלח למתאימים.

 

בברכה,

צוות הסיוע הלימודי.