הרצאות אגרוטק

הרצאות אגרוטק ההיי - טק של החקלאות

ההרצאות פתוחות לקהל הרחב ומתקיימות במכללה האקדמית אחווה

הרצאה אחרונה בקורס מרתק זה
"כמה ירוקים שווה סביבה ירוקה"
תינתן ע"י פרופסור אלי פיינרמן
יו"ר מנהל המחקר החקלאי
מכון וולקני
יום חמישי 22.6.17
16:30 עד 18:00
אודיטוריום 524          

 

אגרוטק ההי טק של החקלאות
 

זמן ומקום:
22/06/2017 16:30 אודיטוריום 524

תכנית ולוחות זמנים

תאריכי ההרצאות

 

תאריכים שם ההרצאה שם המרצה
23/03/2017  אתגרים בחקלאות ישראל: מעבר לעתיד פרופ' יורם קפולניק
20/04/2017 חקלאות אצות – מנוע צמיחה ירוק לחקלאות הישראלית  ד"ר עדי לוי  
04/05/2017 יזמויות ביוטכנולוגיות בתעשיית חקלאות המים ד"ר אסף שכטר
11/05/2017 חקלאות מדייקת-הלווין והמחשב בשירות החקלאי פרופ' ויקטור אלחנתי
18/05/2017 היבטי חקלאות וסביבה בישראל ד"ר ענת לוינגרט
08/06/2017 מבט מולקולרי על הייצור החקלאי פרופ' ארי שפר
22/06/2017 כמה ירוקים שווה סביבה ירוקה פרופ' אלי פיינרמן

 

טעימה מהרצאתו של פרופ' יורם קפולניק -אתגרים בחקלאות ישראל: מעבר לעתיד

שהתקיימה ב 23/03/2017

טעימה מהרצאתו של ד"ר אסף שכטר - יזמויות ביוטכנולוגיות בתעשיית חקלאות המים

שהתקיימה ב04/05/2017

טעימה מהרצאתו של פרופ' ארי שפר - מבט מולקולרי על הייצור החקלאי

שהתקיימה  ב 8/06/2017