לימודי תעודה

פיתוח מקצועי לקבסי"ם מתחילים

הקורס נועד לגבש תפיסת תפקיד אחידה לכל הקבסי"ם כקהילה מקצועית, המיצרת ידע ושפה משותפת. 

מרצה: ד"ר אריאלה זאבי, ד"ר גיל בן בצלאל
ימי ה'
260 ₪
הכשרת גננות לגילאי לידה עד ארבע במגזר הפרטי

תכנית ההכשרה האקדמית היא תכנית ייחודית להכשרת מחנכים ואנשי צוות לעבודה בגן ילדים. התכנית חושפת את הלומדים לעבודה חינוכית, למודעות ולשינוי. מודל זה נשען על לימודי הפדגוגיה, החינוך והעבודה המעשית בגן, לצד תחומי דעת אחרים התומכים והמסייעים לניהול הגן ולבניית תכנית לימודים המותאמת...

מרצה: ברוריה פיגנבויים
ימי ב', ימי ד'
6880.00 ₪
הכשרת גננות לגילאי לידה עד ארבע במגזר הפרטי

תכנית ההכשרה האקדמית היא תכנית ייחודית להכשרת מחנכים ואנשי צוות לעבודה בגן ילדים. התכנית חושפת את הלומדים לעבודה חינוכית, למודעות ולשינוי. מודל זה נשען על לימודי הפדגוגיה, החינוך והעבודה המעשית בגן, לצד תחומי דעת אחרים התומכים והמסייעים לניהול הגן ולבניית תכנית לימודים המותאמת...

מרצה: ברוריה פיגנבויים
ימי ב', ימי ד'
6880.00 ₪
עריכה לשונית

עורכי לשון נדרשים כיום במגוון רחב של תחומים. לא רק בהוצאות ספרים ובעיתונים אלא גם במחלקות הפרסום של מוסדות ציבוריים, במפעלים תעשייתיים וכן במסגרות חינוכיות.

מרצה: ד"ר דורון דן
ימי ג'
6,880.00 ₪
מורה מומחה באיתור וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה

התכנית מציעה הכשרה מקצועית בתחום הוראת תלמידים עם לקויות למידה.

מרצה: גלי כהן
ימי ד'
6880.00 ₪
קורס הכשרה בפיתוח וגיוס משאבים לארגונים ללא כוונת רווח ולרשויות המקומיות

מרכז הקורס: עילם קוט

פיתוח וגיוס משאבים הינו משימה של כלל הארגון, כאשר מטרתו ליצור תשתית כלכלית יציבה באמצעות השגה של תרומות ומענקים

ימי א'
3,800.00 ₪
התמחות במדידה

לנוכח ההכרה הגוברת והולכת בהערכה לקידום תהליכי ההוראה בביה"ס ולשיפור תפקודו כארגון לומד, החליט משה"ח בשיתוף עם ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) על קידום תפקיד חדש במערכת החינוך – רכז הערכת בית ספרית. רכזי הערכה ניתן למנות בכל בתי הספר שהצטרפו לרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה...

מרצה: מרצים שונים
ימי ב'
5,300 ₪ לשנה,מאושר להחזרי שכר לימוד ממשה"ח עפ"י זכאות אישית
התמחות במדידה

לנוכח ההכרה הגוברת והולכת בהערכה לקידום תהליכי ההוראה בביה"ס ולשיפור תפקודו כארגון לומד, החליט משה"ח בשיתוף עם ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) על קידום תפקיד חדש במערכת החינוך – רכז הערכת בית ספרית. רכזי הערכה ניתן למנות בכל בתי הספר שהצטרפו לרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה...

מרצה: מרצים שונים
ימי ב'
5,300 ₪ לשנה,מאושר להחזרי שכר לימוד ממשה"ח עפ"י זכאות אישית