לימודי תעודה

קורס התאמה לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות במערכת החינוך

האגף לחינוך מיוחד, בשיתוף עם האגף להכשרת עו"ה, מקיים קורס התאמה לעו"ה ממקצועות הבריאות, העובדים במערכת החינוך.

מרצה: ד"ר לאה שקד
ימי א'
325.00 ₪
עריכה לשונית

עורכי לשון נדרשים כיום במגוון רחב של תחומים. לא רק בהוצאות ספרים ובעיתונים אלא גם במחלקות הפרסום של מוסדות ציבוריים, במפעלים תעשייתיים וכן במסגרות חינוכיות.

מרצה: ד"ר דורון דן
ימי ג'
הכשרת גננות לגילאי לידה עד ארבע במגזר הפרטי

תכנית ההכשרה האקדמית היא תכנית ייחודית להכשרת מחנכים ואנשי צוות לעבודה בגן ילדים. התכנית חושפת את הלומדים לעבודה חינוכית, למודעות ולשינוי. מודל זה נשען על לימודי הפדגוגיה, החינוך והעבודה המעשית בגן, לצד תחומי דעת אחרים התומכים והמסייעים לניהול הגן ולבניית תכנית לימודים המותאמת...

מרצה: ברוריה פיגנבויים
ימי ב', ימי ד'
6880.00 ₪
מורה מומחה באיתור וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה

התכנית מציעה הכשרה מקצועית בתחום הוראת תלמידים עם לקויות למידה.

מרצה: גלי כהן
ימי ד'
6880.00 ₪
התמחות במדידה

נוכח ההכרה הגוברת והולכת של ההערכה לקידום תהליכי ההוראה בבית הספר ולשיפור תפקודו כארגון לומד החליט משרד החינוך בשיתוף עם ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה)על תפקיד חדש במערכת החינוך - רכז הערכה בית ספרי.

מרצה: מרצים שונים
ימי ב'
5,300 ₪ לשנה
התמחות במדידה

נוכח ההכרה הגוברת והולכת של ההערכה לקידום תהליכי ההוראה בבית הספר ולשיפור תפקודו כארגון לומד החליט משרד החינוך בשיתוף עם ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה)על תפקיד חדש במערכת החינוך - רכז הערכה בית ספרי.

מרצה: מרצים שונים
ימי ב'
5,300 ₪ לשנה
אבחון דינאמי

(במהלך הקורס ישולבו מרצים מהצוות הבכיר במכון פוירשטיין).

שיטת האבחון הדינאמי (LPAD) אותה פיתח פרופ' ראובן פוירשטיין, הינה חלוצת שיטות האבחון הדינאמי בעולם. השיטה הולכת ומתרחבת בישראל ובעולם והיא מיושמת בהרחבה במשה"ח, באקדמיה הישראלית, בצה"ל ובמגזר הפרטי.

מרצה: ריכוז אקדמי: ד"ר לאה יוסף .
ימי ב'
6880.00 ₪