תכנית התמחות במדידה והערכה חינוכית - תשע"ד

מרצה: מרצים שונים

יועץ אקדמי: פרופ’ יצחק פרידמן ראש התכנית: ד”ר שרה זמיר

תיאור הקורס:

נוכח ההכרה הגוברת והולכת של ההערכה לקידום תהליכי ההוראה בבית הספר ולשיפור תפקודו כארגון לומד החליט משרד החינוך בשיתוף עם ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה) על תפקיד חדש במערכת החינוך - רכז הערכה בית ספרי.

תפקידו של הרכז להטמיע את תרבות ההערכה בבית הספר ולרכז את מערך ההערכה הבית ספרי. הרכז יהיה הסמכות המקצועית בתחומי מדידה וההערכה בבית הספר וישמש כאיש קשר בין בית הספר לבין גורמי חוץ חיצוניים. התכנית מאושרת ע”י הראמ”ה. תכנית ההתמחות במדידה והערכה חינוכית הינה תכנית דו-שנתית למורים המייעדים עצמם לרכוש ידע מקצועי בתחומי מדידה והערכה חינוכית - ידע הנדרש מתפקיד רכז הערכה בית ספרי.

תכנית ההתמחות:

  • שנה א - תשע"ד

סמסטר א' מבוא למדידה חינוכית  - 2 נק”ז 1 ש"ש,הערכת הישגים מסורתית - 2 נק”ז 1 ש"ש.

סמסטר ב' הערכה חלופית - 2 נק”ז 1 ש"ש ,שימוש והפקת תועלת מממצאי ההערכה  - 2 נק”ז 1 ש"ש.

  • שנה ב - תשע"ה

סמסטר א' סטטיסטיקה למתקדמים - 2  נק”ז 1 ש"ש, סמינריון יישומי חלק א' -  2 נק”ז 1 ש"ש.

סמסטר ב' פרקטיקום - 2 נק"ז 1 ש"ש, סמינריון יישומי חלק ב'  - 2 נק”ז 1 ש"ש.

תנאי קבלה:

  • התכנית מיועדת לבעלי תואר שני ותעודת הוראה, או סטודנטים לתואר שני, בעלי לפחות חמש שנות נסיון בהוראה.
  • יינתן פטור בהתאמה לקורסים רלוונטיים בהערכה ובסטטיסטיקה לתואר השני עד היקף של 2 ש”ש, לפי הקריטריונים, בהצגת גיליון ציונים.  
  • קורסי השלמה עד היקף של 2 ש”ש יידרשו ממסיימים לימודי מוסמך, החסרים לימודים קודמים בסטטיסטיקה ומחקר.

מועד התכנית: יום ב' - 19:15-16:00

תאריך פתיחה: 20/10/2013

היקף התכנית: תכנית דו שנתית.

כמות ש"ש: 4 ש”ש בכל שנה.

היקף שעות: 112 שעות בודדות כל שנה.

מחיר הקורס: 5,300 ₪ לשנה.

מקדמה: 1000 ₪.

דמי רישום: 150 ₪, רכישה באינטרנט 0.00  ₪.

מאושר להחזרי שכר לימוד ממשרד החינוך.

התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת “אופק חדש”.

תעודה:  מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודת התמחות בהערכה בית ספרית מטעם אחוה

המכללה האקדמית לחינוך.

לפרטים ומידע : קרן בן יעקב

טלפון: 08-8588132.

דוא"ל: keren_b@achva.ac.il

* בכפוף לאישור משרד החינוך

להורדת טפסי רישום

מחיר הקורס: 5,300 ₪ לשנה
מקדמה: ₪1,000.00
דוא"ל להרשמה:
מחיר: ₪1,000.00
₪0.00

יועץ אקדמי: פרופ’ יצחק פרידמן ראש התכנית: ד”ר שרה זמיר

תיאור הקורס:

נוכח ההכרה הגוברת והולכת של ההערכה לקידום תהליכי ההוראה בבית הספר ולשיפור תפקודו כארגון לומד החליט משרד החינוך בשיתוף עם ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה) על תפקיד חדש במערכת החינוך - רכז הערכה בית ספרי.

תפקידו של הרכז להטמיע את תרבות ההערכה בבית הספר ולרכז את מערך ההערכה הבית ספרי. הרכז יהיה הסמכות המקצועית בתחומי מדידה וההערכה בבית הספר וישמש כאיש קשר בין בית הספר לבין גורמי חוץ חיצוניים. התכנית מאושרת ע”י הראמ”ה. תכנית ההתמחות במדידה והערכה חינוכית הינה תכנית דו-שנתית למורים המייעדים עצמם לרכוש ידע מקצועי בתחומי מדידה והערכה חינוכית - ידע הנדרש מתפקיד רכז הערכה בית ספרי.

תכנית ההתמחות:

  • שנה א - תשע"ד

סמסטר א' מבוא למדידה חינוכית  - 2 נק”ז 1 ש"ש,הערכת הישגים מסורתית - 2 נק”ז 1 ש"ש.

סמסטר ב' הערכה חלופית - 2 נק”ז 1 ש"ש ,שימוש והפקת תועלת מממצאי ההערכה  - 2 נק”ז 1 ש"ש.

  • שנה ב - תשע"ה

סמסטר א' סטטיסטיקה למתקדמים - 2  נק”ז 1 ש"ש, סמינריון יישומי חלק א' -  2 נק”ז 1 ש"ש.

סמסטר ב' פרקטיקום - 2 נק"ז 1 ש"ש, סמינריון יישומי חלק ב'  - 2 נק”ז 1 ש"ש.

תנאי קבלה:

  • התכנית מיועדת לבעלי תואר שני ותעודת הוראה, או סטודנטים לתואר שני, בעלי לפחות חמש שנות נסיון בהוראה.
  • יינתן פטור בהתאמה לקורסים רלוונטיים בהערכה ובסטטיסטיקה לתואר השני עד היקף של 2 ש”ש, לפי הקריטריונים, בהצגת גיליון ציונים.  
  • קורסי השלמה עד היקף של 2 ש”ש יידרשו ממסיימים לימודי מוסמך, החסרים לימודים קודמים בסטטיסטיקה ומחקר.

מועד התכנית: יום ב' - 19:15-16:00

תאריך פתיחה: 20/10/2013

היקף התכנית: תכנית דו שנתית.

כמות ש"ש: 4 ש”ש בכל שנה.

היקף שעות: 112 שעות בודדות כל שנה.

מחיר הקורס: 5,300 ₪ לשנה.

מקדמה: 1000 ₪.

דמי רישום: 150 ₪, רכישה באינטרנט 0.00  ₪.

מאושר להחזרי שכר לימוד ממשרד החינוך.

התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת “אופק חדש”.

תעודה:  מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודת התמחות בהערכה בית ספרית מטעם אחוה

המכללה האקדמית לחינוך.

לפרטים ומידע : קרן בן יעקב

טלפון: 08-8588132.

דוא"ל: keren_b@achva.ac.il

* בכפוף לאישור משרד החינוך

להורדת טפסי רישום