קורסים מקוונים קיץ תשע"ז

אמונה ומוסר בשואה
מרצה: MA מאיר גרוס
620.00 ₪
מעגל השנה היהודית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
התפתחות שפה ותקשורת - קיץ-תשע"ז
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
ספר יהושע
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
תקשורת המונים וצנעת הפרט
מרצה: דויד אליישיב M.A
620.00 ₪
שבת במדינה המודרנית
מרצה: מאיר גרוס M.A
620.00 ₪
ראציונליות בחינוך והוראה
מרצה: ד"ר משה רז
620.00 ₪
סוגיות ספר בראשית
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
Page 1 of 3