קורסים מקוונים קיץ תשע"ז

מעגל השנה היהודית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
התפתחות שפה ותקשורת - קיץ-תשע"ז
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
ספר יהושע
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
ראציונליות בחינוך והוראה
מרצה: ד"ר משה רז
620.00 ₪
סוגיות ספר בראשית
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה התפתחותית
מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
620.00 ₪
מבוא ללקויי למידה
מרצה: דפנה רוזנמוטר, M.A
620.00 ₪
זוגיות ומשפחה
מרצה: דוד אלישיב M.A
620.00 ₪
Page 1 of 3