קורסים מקוונים – לאישור אקדמי ולהמשך לימודים

בילותרפיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
אימון
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
790.00 ₪
דיאלוגים
מרצה: מאיר גרוס M.A
790.00 ₪
המנדט הבריטי
מרצה: ד"ר מאיר גרוס
790.00 ₪
הקשר הבין דורי
מרצה: ד"ר אפרים יאול - מומחה לגריאטריה, מנהל מחלקה בביה"ח הרצוג
790.00 ₪
התמודדות
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
790.00 ₪
התפתחות שפה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
790.00 ₪
זוגיות
מרצה: דוד אלישיב M.A
790.00 ₪
Page 1 of 3