קורסים מקוונים – לעובדי הוראה (גמולים)

התמודדות עם אלימות בבית הספר
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
620.00 ₪
התפתחות שפה ותקשורת
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
זוגיות ומשפחה
מרצה: דוד אלישיב M.A
620.00 ₪
מבוא ללקויי למידה
מרצה: דפנה רוזנמוטר, M.A
620.00 ₪
מעגל השנה היהודית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
ספר שמואל
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה התפתחותית
מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה חיובית והעצמה אישית
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
Page 2 of 3