קורסים מקוונים

אמונה ומוסר
מרצה: מאיר גרוס M.A
620 ₪
רציונאל בחינוך
מרצה: ד"ר משה רז
620 ₪
דיאלוגים, נאומים וקונפליקטים
מרצה: מאיר גרוס M.A
620.00 ₪
התפתחות שפה ותקשורת
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה חיובית והעצמה אישית
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
פסיכופתולוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
שבת במדינה המודרנית
מרצה: דוד אלישיב M.A
620.00 ₪
תיאוריות אישיות
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
Page 2 of 3