קורסים מקוונים

מעגל השנה היהודית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות
מרצה: ד"ר מאיר גרוס
620.00 ₪
ספר שמואל
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
רטוריקה
מרצה: מאיר גרוס M.A
620.00 ₪
מבוא ללקויי למידה
מרצה: דפנה רוזנמוטר, M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה התפתחותית
מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה חיובית והעצמה אישית
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
620.00 ₪
זיהוי מצוקות באמצעות ציורים
מרצה: ד"ר משה רז
620.00 ₪
Page 2 of 3