קורסים מקוונים

פסיכולוגיה התפתחותית
מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
620.00 ₪
והדרת פני זקן
מרצה: ד"ר אפרים יאול - מומחה לגריאטריה, מנהל מחלקה בביה"ח הרצוג
620.00 ₪
אמון ושליטה
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
620.00 ₪
Page 3 of 3