הרשמה ליחידה לכניסה להוראה, סטאז' ומורים חדשים

ברוכים הבאים,

היחידה לכניסה להוראה, סטאז' ומורים חדשים, במכללה האקדמית אחוה, פותחת את הרישום לשנה"ל תשע"ז.

הרישום המקוון נועד לקצר ולייעל את תהליך הרשמתך לסדנת הסטאז'. ניתן להירשם רק באמצעות אתר האינטרנט.

מספר דגשים לתשומת לבך:

 

ניתן להירשם לסדנת סטאז' בכפוף לתנאים הבאים:

 • סיום של לפחות 80% מהחובות בלימודי תעודת ההוראה.
 • סיום של כל החובות בפדגוגיה, עבודה מעשית וקורס מגישי עזרה ראשונה (בהיקף של 44 שעות).
 • עבודה בפועל בהיקף של לפחות שליש משרה.
 • לא יבוצע שיבוץ בפועל לסדנא ללא הצגת אסמכתא לשלושת תנאים אלו.

 

עליך לצרף בתהליך ההרשמה את המסמכים הבאים (לסטודנטים חיצוניים בלבד):

 • אישור על סיום של לפחות 80% מהחובות בלימודי תעודת ההוראה או אישור זכאות לתעודת הוראה או תעודת הוראה חתום עי המוסד בו הנך לומד/בו בגרת
 • אישור על השתתפות בקורס מגישי עזרה ראשונה (בהיקף של 44 שעות)
 • צילום תעודת זהות
 • תואר B.A.

מסמך נדרש לכלל המתמחים:

טופס שיבוץ (טופס אישור מסגרת התמחות של משרד החינוך) הטופס יהיה זמין במידע אישי שלכם עם שיבוצכם לסדנת הסטאז' וניתן יהיה להגיע אליו באופן הבא: כניסה למידע אישי>אפשרויות נוספות>סטאז'. את הטופס ניתן למלא רק לאחר שיהיו בידיכם כל הפרטים הנדרשים בטופס. לנוחיותך קישור לאתר אגף התמחות וכניסה להוראה 

תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר שליחת כל המסמכים לפקס שמספרו: 08-8588140

 

עלות הסדנא:

 • עלות סדנת הסטאז': 1,235 ₪*
 • מתמחים שאינם בוגרי המכללה האקדמית אחוה נדרשים לשלם בנוסף לעלות הסדנא דמי הרשמה בסך 300 ₪.
 • התשלום הנגבה בתהליך ההרשמה המקוונת (600 ₪) יקוזז מהסכום הכולל הנדרש מהנרשם.
 • במקרה של ביטול הרשמה, החזר יבוצע בהתאם לנהלי שכר לימוד המתפרסמים באתר המכללה.
 • דמי הרשמה אינם מוחזרים.

*צמוד למדד יולי 2013, ניתן לשינוי בכפוף להנחיות משרד החינוך

טרם ההרשמה, כדאי וחשוב לעיין במידע המצוי באתר המכללה, המפרט אודות שנת ההתמחות בהוראה ותנאי הקבלה.

בסיום תהליך הרישום יעלה חיווי על המסך כי תהליך הרישום הסתיים בהצלחה.

 • במידה ולא קיבלת הודעה זו, אנא פנה לדלפק התמיכה הטכנית של המכללה בטלפון: 08-8588100 או בדוא"ל: help@achva.ac.il.
 • ניתן לראות את השיבוץ לסדנת הסטאז' במידע אישי.
 • מי שזו כניסתו הראשונה להלן הוראות ליצירת סיסמא ראשונית למערכת.
 • בכל שאלה ובעיה ניתן לפנות למורן אוקון במייל: moran_o@achva.ac.il   או/ו בטלפון:  08-8588087

אנו מאחלים לך הצלחה בשנת ההתמחות