מחקר ופיתוח

המכללה האקדמית אחוה - רשות למחקר ופיתוח

בשנה"ל תשע"ג הוקמה במכללה רשות המחקר. רשות המחקר משרתת את שלושת בתי הספר: בית הספר לחינוך, בית הספר למדעים ובית הספר לתארים מתקדמים.

רשות המחקר  במכללה האקדמית אחוה הוקמה במטרה לקדם את תרבות המחקר במכללה תוך שמירה על רמה אקדמית גבוהה. המחקר נתפס כעיסוק חשוב והכרחי להתפתחות המקצועית של סגל המכללה. רשות המחקר שמה דגש על העלאת  הרמה הלימודית וחיזוק תהליכי הוראה והכשרה במכללה.

 

ראש רשות המחקר: פרופ' איתן בן דב

היחידה לקידום ולפיתוח ההוראה

"מורה בינוני אומר, מורה טוב מסביר, מורה מצוין מדגים, מורה מושלם מעורר השראה"

ויליאם ארתור וורד

היחידה עוסקת בקידום רמת ההוראה במכללה ובשיפורה בתחומים שונים כגון: קיום סדנאות לשיפור ההוראה, הדרכות פרטניות למרצים ועוד.

ראש היחידה: ד"ר שרה זמיר

היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה

היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה נמצאת תחת המרכז לקידום ההוראה, מטרתה לקדם את השימוש בטכנולוגיה דיגיטלית בהוראה ובלמידה.

היחידה מציעה סיוע למרצים במגוון תחומים:

ראש היחידה: ד"ר שרה זמירתקשוב כללי

  • היכרות עם טכנולוגיות דיגיטליות
  • הכנת פעילויות לימודיות בכיתות ללמידה פעילה
  • הכרות עם כלים שונים המעצימים את השימוש בתקשוב בתהליכי הוראה ולמידה.

 

מערכת ה Moodle

  • בניית אתרים מלווי קורסים וניהולם
  • בניית קורסים מקוונים וניהולם
  • היכרות עם כלי Moodle ככלים תומכי למידה
המכללה האקדמית אחוה -המרכז לקידום ההוראה וההערכה האקדמית

יחידת ההערכה עוסקת באופן שוטף בביצוע סקרי הוראה, בניתוחם ובהעברתם למרצים ולבעלי התפקידים המתאימים. על בסיס סקרים אלו נשלחים מכתבי הוקרה למרצים המצטיינים ונעשות פעולות שונות עם המרצים שנמצא כי יש מקום לשיפור איכות הוראתם. כמו כן, מלווה היחידה פרויקטים ייחודיים של המכללה במחקרי הערכה מעצבים ומסכמים.

ראש היחידה: ד"ר שרה זמיר

המכללה האקדמית אחוה - יחידה לקידום הלמידה לסטודנטים

פלאו"ת – (פיתוח למידה אקדמית וויסות עצמי)

למרבית הסטודנטים בשנה א' במכללות ובאוניברסיטות סביב העולם, יש צורך לפתח אסטרטגיות ללמידה אקדמית וגם אסטרטגיות לנהל את עצמם (וויסות עצמי). יש הוכחות שהאסטרטגיות הללו תורמות להתמודדות עם הרמה, הקצב והעומס הרב של לימודים אקדמיים.

 

ראש התכנית: ד"ר מלודי רוזנפלדפרסומים חדשים באתר