בחינת מימ"ד

 

בחינת מימ"דבחינה ייחודית למכינות הנערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה ומועברת במכינה עצמה. מבחן זה נועד לסייע למכינה בשיבוץ מועמדים למסלולים המתאימים להם.
                                              

 מועדי בחינת מימ"ד:  

27/04/2017

 

25/05/2017

 
28/06/2017  

הורד קובץ pdfהנחיות לנרשמים לבחינות מימ"ד

 

ציון בחינה פסיכומטריתבחינה כלל ארצית של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. בעלי ציון בבחינה הפסיכומטרית, פטורים ממבחן מימ"ד עם הצגת אישור על ציונם.

 

בשתי הבחינות נבדקת רמת הבקיאות של הסטודנטים בשלושה תחומים; אנגלית, מתמטיקה ועברית.

 

* ועדת חריגים תדון בקבלתם של סטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה שצוינו.