סדרי הרשמה

 • המכינה הקרובה לשיפור ולהשלמת תעודת הבגרות תיפתח ב- 07 בספטמבר 2017
 • הלימודים במכינות הייעודיות : מכינה ייעודית לחינוך, מכינה ייעודית לחינוך לדוברי ערבית  ומכינה ייעודית לפסיכולוגיה יחלו ב- 29/10/17.

*מכינה לשיפור והשלמת תעודת הבגרות ומכינה ייעודית לחינוך נפתחות פעמיים בשנה.

על מנת להגיש בקשה למימון לימודים במסלול עם מלגות יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • על המועמד להיות בגיל 19-26
 • בוגרי שרות צבאי /שרות לאומי בטווח של 5 שנים מיום השחרור או בעלי פטור משרות צבאי.
 • בעלי זכאות לבגרות המבקשים לשפר את ציוניהם ו/או ללמוד במכינות הייעודיות.
 • בעלי תעודת בגרות חלקית המבקשים להשלימה ו/או לשפר ציוניהם.
 • חסרי תעודת בגרות המבקשים להשלימה.
 • בוגרי 10 שנות לימוד לפחות.

כדי לקבל מעטפת הרשמה ולתאם פגישת ייעוץ למכינת בגרות יש לפנות בדואר אלקטרוני או בטלפון

לחגית שי.

טלפון: 08-8588031 

דואר אלקטרוני:  [email protected]

כתובת: ד.נ שקמים 7980400

מועדי קבלה: ימים א'-ה' בשעות 9:00-15:30 (קבלה מעבר לשעות אלו בתיאום מראש).

* לתיאום פגישת ייעוץ למכינות הייעודיות: מכינה ייעודית לחינוך, פסיכולוגיה ומדעים,

יש לפנות בדוא"ל למרכז מידע והרשמה [email protected] או בטלפון: 3622* | 08-8588000.

 

למעטפת ההרשמה עליך לצרף את המסמכים הבאים:

אישורי השכלה

 • צילום תעודת בגרות או אישור מבית הספר המעיד על השכלתך.
 • גיליון ציונים.
 • מועמד שנבחן בעבר בביה"ס תיכון בו למד מוגדר נבחן אינטרני, על מועמד אינטרני לצרף אישור חתום ע"י ביה"ס התיכון האחרון בו נבחן. האישור צריך לכלול את המקצועות החסרים ומספרי השאלונים לצורך זכאות לתעודת בגרות.
 • מועמד שלא נבחן בעבר בבית ספרו או שלא סיים י"ב כיתות, ייחשב נבחן אקסטרני. על מועמד אקסטרני לפתוח תיק בשלוחה אקסטרנית  ולהביא מהשלוחה אישור הכולל את המקצועות החסרים לצורך זכאות לתעודת הבגרות.   
 • אישור על ציון בחינה פסיכומטרית או מימ"ד, במידה ונבחנת בעבר.
 • אבחון פסיכודידקטי לסטודנטים לקויי למידה.

 

אישורי הכנסה

 • הורים שכירים: טופס 106 לשנת 2016.
 • הורים עצמאים: טופס שומה לשנת המס האחרונה 2016. שומת המס חייבת להיות ממס הכנסה ולא מרואה חשבון.
 • הורים פנסיונרים: טופס 106 לשנת 2016.
 • מועמד נשוי עם ילדים: אישור על הכנסות בן/בת הזוג.

 

מצב סוציאלי מיוחד

 • חייל בודד זכאי לסיוע-יש להציג אישור מהלשכה להכוונת חיילים משוחררים הקרובה למגוריו (טופס 1).
 • נתמכים אחרים- יש להציג אישור מתאים, דו"ח מעובדת סוציאלית או אישור מהביטוח הלאומי.
 • אבטלה- יש להציג אישור מתאים מהביטוח הלאומי.
 • נכים - קצבת נכות ואחוזי נכות.

תודה

שונות

 • תמונת פספורט אחת.
 • צילום תעודת הזהות של ההורים כולל ספח ובו פירוט שמות הילדים.
 • צילום תעודת זהות של המועמד, כולל הספח.
 • צילום תעודת שחרור או אישור מפטור צבאי.
 • אישור על שירות לאומי כולל תאריכי שירות.
 • תקנון המכינה חתום. 
 • להלן דף קורות חיים המצורף לטופסי ההרשמה.קובץ PDF