מכרזים

מכרז
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
פעיל מערכות מידע 4/17 מכרז לשדרוג מולטימדיה באודיטוריום 07/05/2017 29/05/2017
סגור תפעול 3/2017 מכרז פומבי למתן שירותי גינון 08/03/2017 26/03/2017
פעיל תפעול 17/2016 מכרז לביצוע עבודות להקמת מבנה מדעים בשטח המכללה האקדמית אחוה 13/12/2016 19/01/2017
סגור תפעול 15/2016 מכרז להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מזגנים ומתן שרותי אחריות- תפעול 19/07/2016 26/07/2016
בוטל מערכות מידע 13/2016 מכרז למתן שירותי אספקה, הרכבה והתקנת מכונות צילום ומדפסות, מערכות ניהול ומתן שירותי תחזוקה 05/07/2016 10/08/2016
פעיל תפעול 14/2016 מכרז למתן שירותי הסעות 30/06/2016 19/07/2016
סגור מערכות מידע 11/2016 מכרז פומבי לאספקה והתקנת ציוד רשת אלחוטי 15/06/2016 30/06/2016
פנייה לקבלת הצעת מחיר - RFP
סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 2/2017 פניה לקבלת הצעות מחיר לשירותי יועץ בטיחות 06/03/2017 26/03/2017
פעיל מכינה 1/2017 פניה לקבלת הצעות מחיר לביצוע קורס פסיכומטרי 15/01/2017 20/02/2017
סגור מערכות מידע 12/2016 פניה לקבלת הצעות מחיר לתחזוקה ופיתוח של מערכת ניהול זהויות 21/06/2016 05/07/2016
Page 1 of 9