בחינת פטור משימושי מחשב

בחינת פטור מקורס שימושי מחשב

נרשמים ללימודי תואר ראשון B.Ed. בחינוך ותעודת הוראה לשנת הלימודים תשע"ז ישתלבו בקורסים בהם יהיה עליהם להשתמש במיומנויות מחשב שונות.

כדי לעמוד בדרישות האקדמיות על הסטודנטים להשתתף בקורס שימושי מחשב.

סטודנט השולט בחומר הנלמד ומעוניין לקבל פטור מהשתתפות בקורס שימושי מחשב יוכל לגשת לבחינת פטור מהקורס.

נושאי הלימוד לבחינת הפטור ונהלים

דוגמא לבחינת פטור בשימושי מחשב

 

  • המועדים בהם תתקיים בחינת הפטור בשימושי מחשב:  02/11/2016  ו - 09/11/2016
  • עלות הבחינה: 82 ₪
  • אופן ההרשמה לבחינה: הרישום לבחינה יתבצע ע"י מנהל הסטודנטים של ביה"ס לחינוך ביום האוריינטציה לבניית מערכת שעות.
  • ציון עובר לפטור מקורס שימושי מחשב: 70 ומעלה

קורס שימושי מחשב

  • הרישום לקורס מתבצע באופן אוטומטי בעת קבלת הסטודנט ללימודים.
  • ביטול הרשמה לקורס זה הינו בכפוף להשגת ציון עובר (ציון 70 ומעלה) במבחן פטור בשימושי מחשב.
  • סטודנט שבחר שלא לגשת לבחינת הפטור או שלא השיג ציון עובר בבחינת הפטור, מחויב ללמוד בקורס שימושי מחשב.

מועד הקורס: סמסטר א' בשנת הלימודים תשע"ז, בימי רביעי (5 שעות לימוד)

עלות הקורס: 250 ₪