טופס בקשה לסטודנט חיצוני

הרשמה לסטודנט חיצוני אפשרית על בסיס מקום פנוי בלבד בכפוף לאישור ממנהל הסטודנטים. ההרשמה הינה לקורסים הנלמדים במהלך סמסטר קיץ תשע"ז, שיפתח בתאריך 23/07/2017 ועד- 28/09/2017

 

מועדי הגשת הבקשה: 09/07/2017 - 18/07/17
מועדי הרשמה מקוונת לאחר קבלת אישור על מקום פנוי: 20/07/2017 - 25/07/2017

 

תהליך הגשת הבקשה וההרשמה

  • טופס בקשה לסטודנט חיצוני - יש למלא את טופס הבקשה לסטודנט חיצוני באופן מלא ולציין את שם הקורס המבוקש .
  • אישור על מקום פנוי בקורס - יש להמתין לקבלת הודעה טלפונית ממנהל סטודנטים שיעדכן באם קיים מקום פנוי בקורס המבוקש.
  • לאחר קבלת אישור ממנהל הסטודנטים על מקום פנוי בקורס המבוקש, יש לבצע רישום ותשלום מקוון של מקדמת שכר הלימוד, בקישור שבתחתית העמוד. 

הערה: ההרשמה לקורסי האנגלית עבור סטודנט חיצוני הנה לקורסים פרונטליים בלבד, בהם יש חובת נוכחות מלאה.

 

נוהל ביטול הרשמה

  • סטודנט המבטל הרשמתו מתבקש להודיע למדור רישום בכתב בכתובת הדוא"ל: rishum_a@achva.ac.il
  • סטודנט ששילם והודיע על ביטול הרשמתו לא יוכל לקבל החזר כספי.