נוהל פרוייקטים חברתיים תמורת נק"ז

תחום: דיקן הסטודנטים
לצפייה בקובץ המצורף נוהל פרוייקטים חברתיים תמורת נק"ז