נפתחה הרשמה לסדנאות סמסטר א' תשע"ז

סדנאות לסטודנטים - סמסטר א' תשע"ז

דיקן הסטודנטים המרכז לסיוע לימודי

 

 

סדנאות

  לצפייה במסמך pdfלהרשמה לסדנאות