נפתח הרישום למלגה התלת שנתית של מפעל הפיס

המלגה מיועדת למועמדים או בוגרי מכינות שיכלו לימודים אקדמיים בתשע"ו.

פרטים והרשמה

http://www.pais.co.il/Pages/default.aspx?no_redirect=1