פגישת שר המדע ח"כ אופיר אקוניס עם נשיאת המכללה פרופ' שוש ארד

פגישת שר המדע חה"כ אופיר אקוניס עם נשיאת המכללה פרופ' שוש ארד
תאריך אירוע: יום ה', 04/05/2017 - 12:18