אפשרויות התשלום

  • מזומן - בקופת המכללה.

  • המחאות - בקופת המכללה.
  • העברה בנקאית –ניתן להעביר ישירות לחשבון המכללה: בנק דסקונט, סניף קרית מלאכי 153 לחשבון מס 148822. יש לפקסס אסמכתא למספר – 08-8588008 או להעבירה במייל לאחת מבנות הצוות.
  • הוראת קבע - יש להחתים את הבנק בו מתנהל החשבון על טופס הוראה לחיוב חשבון ולהביא את האישור החתום למדור שכר לימוד. מי שחתם על הוראת קבע בשנה קודמת ורוצה להמשיך את ההסדר אינו צריך להחתים את הבנק מחדש אלא לסמן בטופס התשלום "מעוניין להמשיך הוראת קבע משנה שעברה".
  • הוראת קבע בכרטיס אשראי  - יש למלא ולחתום על טופס בקשה במדור שכר לימוד.              
  • כרטיס אשראי- באתר המכללה > תחנת מידע אישי  ובקופת המכללה.
    • בטלפון 3622* שלוחה 3 |   מדור שכר לימוד.