הצוות


רכזות גביה
תפקיד שם דוא"ל טלפון
רכזת גביה - בית הספר למדעים + מכינות איילה שנרך [email protected] 3622 *
רכזת גביה - חינוך אירית טרסביץ [email protected] 3622 *
תפקיד שם דוא"ל טלפון
מנהלת מחלקת גביה ושכ"ל אלגרה בן עזרי [email protected] 3622*
רכזת גביה אורטל פז [email protected] 3622*
רכזת שכ"ל ומזכירת אגף כספים ורכש יעל אלימלך [email protected] 08-8588076