הצוות


רכזות גביה
תפקיד שם דוא"ל טלפון
רכזת גביה: לימודי המשך, תעודה והשתלמויות ותואר שני אתי ערמון abey@achva.ac.il 3622*
מכינות, תואר ראשון במדעי הטבע, ניהול, רוח וחברה איילה שנרך ayala_s@ACHVA.AC.IL 3622 *
רכזת גביה אירית טרסביץ irit-t@achva.ac.il 3622 *
תפקיד שם דוא"ל טלפון
מ"מ מנהלת מחלקת גביה ושכ"ל אלגרה בן עזרי alegra@achva.ac.il 3622*
מזכירת מחלקת גבייה ושכ"ל אורטל פז ortal_p@achva.ac.il 08-8588076