הצוות


רכזות גביה
תפקיד שם דוא"ל טלפון
רכזת גביה - בית הספר למדעים + מכינות איילה שנרך ayala_s@ACHVA.AC.IL 3622 *
רכזת גביה - חינוך אירית טרסביץ irit-t@achva.ac.il 3622 *
תפקיד שם דוא"ל טלפון
מנהלת מחלקת גביה ושכ"ל אלגרה בן עזרי alegra@achva.ac.il 3622*
רכזת גביה אורטל פז ortal_p@achva.ac.il 3622*
רכזת שכ"ל ומזכירת אגף כספים ורכש יעל אלימלך yael_el@Achva.ac.il 08-8588076