חישוב שכר לימוד

 

הלומדים ל- הכשרת עו"ה, M.Ed ובמסלול הבדואי ערבי ישלמו מדי שנה 100% שכ"ל.

הלומדים להסבת אקדמאים להוראה והלומדים ל-B.Ed ישלמו בהתאם למספר הש"ש אליהם נרשמו.

סטודנט שיפצל לימודיו מעבר לשנים התקניות ישלם עבור כל שנת פיצול תוספת של 25% משכר הלימוד הבסיסי.

הלומדים ל- B.A.ו- B.Sc ישלמו מדי סמסטר בהתאם לנ"ז אליהם נרשמו.

 

בנוסף לשכר הלימוד ישלם הסטודנט:

  • אגרות חובה
  • אגרות רשות
  • קורסים ללא נ"ז
  • קורסים ללא ש"ש
  • קורסים לפטור
  • קורסי השלמה
  • קורסי אנגלית שאינם נכללים בתואר

 

הצמדה למדד:

גובה שכר הלימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם אחת לחודש (בדרך כלל ב - 15 לכל חודש). ההצמדה הנ"ל הנה על פי חוק ואינה מהווה קנס על אי תשלום במועד אלא אמצעי לשמירת הערך הריאלי של שכר הלימוד.