סיום חובות כספיים

  • סטודנט המסיים את לימודיו במכללה ימלא טופס סיום חובות, יחתים את כל בעלי התפקידים בהתאם למסומן בטופס.
  • הלומדים ל M.Ed,B.Ed, הסבת אקדמאים להוראה, ומסלול בדואי ערבי ישאירו את הטופס החתום במנהל סטודנטים. מנהל סטודנטים יעביר את הטופס לאחר בדיקת סיום החובות למדור שכר לימוד.
  • הלומדים ל B.A. ו B.Sc יגיעו עם הטופס החתום למדור שכר לימוד.
  • בשכר לימוד תערך בדיקת חיוב ותשלום על כל שנות הלימוד. סטודנט שימצא ביתרת חוב ישלים את החוב, סטודנט שימצא ביתרת זכות, הזכות תועבר לחשבון הבנק שלו בתוך כשלושה שבועות.