בית ספר למדעים

בית הספר למדעים במכללה האקדמית אחוה מלמד לקראת תארים אקדמיים בתחומי המדעים תוך הדגשת היבטים יישומיים. התמקדותו בהכשרה אקדמית איכותית המהווה תשתית ללימודי תארים מתקדמים לצד הכשרה יישומית שתאפשר השתלבות בשוק העבודה.

 

קיימות שש תכניות לימודים לתואר ראשון:

תואר B.A. בהפרעות בתקשורת

 

במסגרת שיתוף הפעולה האקדמי המתקיים בין בית הספר למדעים ובית הספר לחינוך יוצעו בעתיד תכניות לימודים המשלבות חוג מתחום החינוך עם דיסציפלינה מתחום המדעים, לדוגמה-  פסיכולוגיה וחינוך מיוחד. תכניות אלה ייחודיות הן במוקד תכני הלימוד ושילובי התארים המוצעים והן בתהליך הכשרת המורה.

כיום מציע ביה"ס למדעים תכנית לימודים לתואר .B.Sc במדעי החיים אשר במסגרתו ניתן לשלב לימודי תעודת הוראה החל משנה ג'.

תכניות לימודים נוספות נמצאות בשלבים מתקדמים של אישור המל"ג.

*פתיחת התכנית אושרה ע"י המועצה להשכלה גבוהה. הענקת התואר מותנית באישור סופי.

 

הרצאתו של פרופ' חיים סידר מהמחלקה לביוכימיה של התא וגנטיקת האדם: הערות שוליים של ספר החיים.