תואר שני .M.Ed מוסמך בחינוך

מ"מ רקטור וראש בית ספר לתארים מתקדמים - ד"ר יעל פישר

ראש בית ספר לתארים מתקדמים - ד"ר יעל פישר
דוא"ל: yael_f@achva.ac.il

חזון בית הספר

בית הספר לתארים מתקדמים מושתת על יוקרה, יושרה ומצוינות אקדמית. הוא שואף להוות מוקד משיכה לסטודנטים וחוקרים מצוינים מהארץ, בעלי חשיבה מקורית ויזמית המשולבת במעורבות חברתית ואזרחית. חשיבות המחקר היישומי והבין תחומי מיועד להשפיע על חיי היום-יום במערכת החינוך. כל אלה ישתלבו לכדי פיתוח הנהגה חינוכית מובילה בישראל.

מ"מ רקטור וראש בית הספר לתארים מתקדמים-ד"ר יעל פישר: "בשנת הלימודים תשע"ז, אנחנו מוסיפים לתכניות בית הספר שלנו גם את תכנית ה- .M.Teach חשיבותה של תכנית חדשה זו המאפשרת לבעלי תואר ראשון .B.A או .B.Sc לקבל במהלך שנתיים תואר שני בחינוך ותעודת הוראה בתחום התמחותם רבה, שכן היא מאפשרת להרחיב את מעגל המורים בעלי תואר שני בתוך מערכת החינוך וכמובן מגוונת את התכניות הקיימות היום בבית הספר לתארים מתקדמים.
אנו גאים להיות המכללה האקדמית הראשונה שבה מתקיים מסלול לימודים מחקרי עם תזה בתכנית מנהל מערכות חינוך. ההחלטה לאפשר למכללות לחינוך לקיים לימודים לתואר שני מחקרי (עם תזה) מהווה פריצת דרך במכללות בכלל ובבית הספר לתארים מתקדמים בפרט. אני מאמינה שלא ארוכה הדרך עד לאישור קיומם של לימודים לקראת תואר שלישי במכללות, ואנחנו שואפים להיות בין מובילי הדרך."
 

 

 

תכניות הלימודים לתואר שני

התכניות לתואר שני מציעות לסטודנטים הזדמנות לצמיחה מקצועית, קידום והעמקה בתחום אותו הם מלמדים בבית הספר, או בתחום בו בחרו להתמחות ולהתפתח. תואר שני בחינוך מקנה לבוגרים את ההזדמנות להשתלב בתפקידים בכירים במערכת החינוך ולשפר את תנאי העסקתם.

מעבר ללמידה האקדמית ולהתפתחות האישית של הסטודנטים בתחומי הדעת השונים, מושם דגש על חיבור בין הידע התיאורטי הנלמד ובין הפרקטיקה בשדה החינוכי.

לימודי תואר שני בחינוך מיועדים לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה, ולבעלי תפקידים במערכת החינוך בעלי ותק של שלוש שנים בהוראה או בתפקיד חינוכי אחר, בכפוף לתנאי הקבלה הייחודיים של כל תוכנית. הלימודים בתוכניות לתואר שני בחינוך נמשכים כשנתיים.

הקמפוס האקדמי אחוה מציע לימודי תואר שני בתכניות אלה:

תואר שני M.Teach מוסמך בהוראה*

ראש התכנית: ד"ר רוני ריינגולד

 

תכנית לימודים ייחודית המיועדת ללומדים בעלי השכלה אקדמית דיסציפלינרית (B.A. או B.Sc.) בתחומים: לשון, ספרות, היסטוריה ומדעי הטבע, המעוניינים להצטרף למערכת החינוך ולהורות בבית הספר את הדיסציפלינה אותה רכשו בלימודי התואר הראשון. מירב הזמן יוקדש לטיפוח הידע החינוכי והפדגוגי ולפיתוח מיומנויות ודיספוזיציות הנדרשות בימינו להתפתחות המקצועית של מתכשר להוראה, בדרך להיות מורה ראוי ומומחה.

המכללה האקדמית אחוה שואפת לטפח, באמצעות תכנית הלימודים המוצעת, מורים שינקטו עמדה של כבוד כלפי השונות המאפיינת את ציבור התלמידים ושיהיו בעלי ידע ומיומנויות בניהול כיתה הטרוגנית – מורים שיחנכו "לכל נער ונערה על פי דרכם".

 

הטבות מיוחדות לשנה"ל תשע"ז:

  • משרד החינוך יעניק לסטודנטים בתכנית הלוואה מותנת מועדפת בסך 14,000 ש"ח בכל שנה.
  • הזכאות להלוואה המותנית היא לסטודנטים בתכנית המתכשרים להוראת מקצוע מועדף מהרשימה שלהלן: מדעים, לשון עברית, היסטוריה, ספרות עברית וכללית, גיאוגרפיה,לימודי ארץ ישראל, אנגלית, מתמטיקה, אזרחות, ערבית למגזר הממלכתי יהודי, למגזר הממלכתי הכללי בלבד, יהדות, מקרא / תנ"ך, מחשבת ישראל, תושע"ב.
  • עדיפות לקבלת הלוואה מותנת מועדפת ניתנת לבעלי תואר אקדמי במקצועות שפורטו בסעיף הקודם.

 

 

לבוגרי התכנית יוענקו שתי תעודת: תואר שני M.Teach מוסמך בהוראה ותעודת הוראה בהתמחות הנלמדת.

 

למורים ב"אופק חדש" יוכרו 150-120 שעות מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה.

 

*התכנית קיבלה אישור לפתיחתה. הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

 

 

 

תואר שני .M.Ed חינוך מתמטי לבית הספר היסודי

ראש התכנית: פרופ' שלמה וינר

התכנית מיועדת למורות ולמורים בבתי הספר היסודיים שתחום התמחותם הוא הוראת המתמטיקה.

במרכז תוכנית הלימודים המוצעת נמצא תחום דעת חדש יחסית שהתפתח מאוד בחמשת העשורים האחרונים. תחום זה חוקר את דרכי החשיבה של תלמידים כשהם רוכשים ידע מתמטי, את קשייהם בלימוד המתמטיקה, את הגישות, התפיסות והכיוונים השונים בהוראת המתמטיקה. בתוכנית יוצגו גם גישות, תפיסות וכיוונים שונים בהערכת הישגיה של כלל האוכלוסייה ושל אוכלוסיות ספציפיות  (כמו תלמידים מתקשים, תלמידים מתקדמים ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים).

 

 

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  120 - 150 שעות מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה

 


מלגה לבעלי נתונים גבוהים   מלגה לבעלי נתונים גבוהים:בסך 3,000 ₪ בשנה א' למתקבלים על-סמך ממוצע תואר ראשון 90 ומעלה

 

 

תואר שני .M.Ed חינוך מיוחד

ראש התכנית: פרופ' אלכס קוזולין

תואר שני בחינוך מיוחד מיועד להכשיר מומחים חינוכיים בקידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מתוך הגישה החברתית-תרבותית בעלת המאפיינים ההומניסטיים, גישה זו מכבדת את התלמיד ורואה בו אדם שלם בעל רצונות, צרכים ועוצמות.

בתכנית ייחשפו הסטודנטים לידע העדכני ביותר הקיים אודות מאפיינים וצרכים מיוחדים של תלמידים, ויפתחו את האוריינות המחקרית שלהם, כדי שיוכלו להיות צרכנים נבונים של הידע בתחום החינוך המיוחד.

בשיעורים השונים יוצגו שיטות מתקדמות המיועדות להעריך את יכולותיהם של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואת פוטנציאל הלמידה שלהם. במהלך הלימודים ילמדו הסטודנטים להכין, ליישם ולהעריך תכניות התערבות במטרה להעצים את יכולותיהם של תלמידים אלה.

הסטודנטים יוכשרו להוביל את תחום החינוך המיוחד בבית ספרם, הם ילמדו לשתף פעולה עם צוות המורים, עם אנשי המקצוע הפרא-רפואיים ועם משפחותיהם של התלמידים.

בוגרי התכנית ישמשו מומחים במסגרות משבלות וגם במסגרות של החינוך המיוחד שבהן מתחנכים תלמידים בעלי לקויות מתונות ובינוניות.

 
 

למורים ב"אופק חדש" יוכרו 150 - 120 שעות מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה

 


מלגהמלגה לבעלי נתונים גבוהים:בסך 3,000 ₪ בשנה א' למתקבלים על-סמך ממוצע תואר ראשון 92 ומעלה.

 

תואר שני .M.Ed מינהל מערכות חינוך

ראש התכנית: פרופ' יצחק פרידמן

תואר שני במינהל מערכות חינוך, מיועד להכשיר בעלי תפקידים לניהול ולהובלה במערכות החינוך הפורמאליות והלא פורמאליות.

מטרת התכנית היא להעמיד בוגרים המסוגלים להוות עוגן מקצועי במערכות חינוך אלו, שיוכלו להתמודד עם התביעה לאיכות גבוהה של תוצרי מערכות החינוך במציאות משתנה, שידעו "לקרוא מפות" ארגוניות וסביבתיות ויהיו בעלי כלים ויכולת להוביל את הארגון בו הם מועסקים למימוש אפקטיבי של מטרותיו.

הלימודים יכשירו את הסטודנטים להכיר בחשיבותה של עבודת צוות, השואפת לאחריות ומצוינות אישית וצוותית המפתחת מחויבות להישגים אישיים וארגוניים.

 

חדש! מסלול מחקרי עם תזה

הלימודים העיוניים בתכנית הלימודים עם תזה הם בהיקף של 19 ש"ש.

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני M.Ed. במינהל מערכות חינוך, הכולל כתיבת עבודת מחקר (תזה) כחלק מתכנית הלימודים.

הלימודים כוללים רכישת ידע תאורטי לצד פיתוח אקדמי-מחקרי. הלימודים בתכנית נועדו לאפשר למוסמכים השתלבות בתפקידי ניהול והובלה במערכת החינוך לצד המשך לימודים אקדמיים בכלל ולימודים לקראת תואר שלישי בפרט.

 

מסלול יישומי

הלימודים במסלול היישומי הם בהיקף 23 ש"ש וכוללים עבודת גמר יישומית בתחום העיסוק של הסטודנט במערכת החינוך. תכנית הלימודים כוללת סדנה לכתיבת עבודת גמר עם מנחה המלווה את הסטודנטים בתהליך כתיבת עבודת הגמר היישומית.

 

 

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  150- 120 שעות מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה

 

מלגת שכר לימוד

 
 

 

 

 

מלגה לבעלי נתונים גבוהים   מלגה לבעלי נתונים גבוהים:בסך 3,000 ₪ בשנה א' למתקבלים על-סמך ממוצע תואר ראשון 92 ומעלה

           

תואר שני .M.Ed תרבות עם ישראל והוראתה

ראש התכנית: פרופ' נעמה צבר בן-יהושע

תכנית יחידה מסוגה בארץ, המיועדת למורים המתעניינים בהעמקת הידע בנושא תרבות עם ישראל והשרשתו בבתי הספר. הנושא יילמד מזוויות שונות ומרתקות תוך הצגת טקסטים מגוונים בהיסטוריה, בספרות, בפילוסופיה, ביהדות, במקרא ועוד.

התכנית תעמוד על שורשיה התרבותיים של מורשתנו ועל דרכי הוראתם ותדגיש את האספקטים הרלוונטיים לחיים ולחברה בישראל בת ימינו.

מוסמכי התכנית יזכו להשתייך לקבוצת מחנכים, קטנה וייחודית, שלה תהיה הזכות והחובה לשמר את מורשת תרבות עם ישראל בקרב הדור הצעיר של התלמידים במערכת החינוך הממלכתית.

בחלק מהשעורים בתכנית דרך ההוראה תהיה שתפנית ורבת דיאלוגים כמו זו המתקיימת כיום בהצלחה בבתי המדרש החילוניים. הקריאה בטקסטים המגוונים, והדיון בהם תוך כיבוד עמדות השונה וההשקפה האישית של הלומד ועולם אמונותיו, יהוו חלק אינטגרלי בתהליך הלימודי.

הלימודים כוללים: הרצאות, סדנאות, סיורים וביקורים באתרים ייחודיים.

התכנית, שעל המלמדים בה נמנים מטובי המרצים באקדמיה, היא בין תחומית ומורים ממקצועות שונים, לא רק ממדעי הרוח, יכולים למצוא בה עניין וערוץ להתחדשות מקצועית ואישית.

 

 

 

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  150 - 120 שעות מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה


מלגה לבעלי נתונים גבוהים   מלגה לבעלי נתונים גבוהים:בסך 3,000 ₪ בשנה א' למתקבלים על-סמך ממוצע תואר ראשון 90 ומעלה

תואר שני .M.Ed ו-M.Teach לשנת הלימודים תשע"ז