תואר שני M.Teach מוסמך בהוראה*

ראש התכנית: ד"ר רוני ריינגולד

 

תכנית לימודים ייחודית המיועדת ללומדים בעלי השכלה אקדמית דיסציפלינרית (B.A. או B.Sc.) בתחומים: לשון, ספרות, מתמטיקה, היסטוריה ומדעי הטבע, המעוניינים להצטרף למערכת החינוך ולהורות בבית הספר את הדיסציפלינה אותה רכשו בלימודי התואר הראשון. מירב הזמן יוקדש לטיפוח הידע החינוכי והפדגוגי ולפיתוח מיומנויות ודיספוזיציות הנדרשות בימינו להתפתחות המקצועית של מתכשר להוראה, בדרך להיות מורה ראוי ומומחה.

המכללה האקדמית אחוה שואפת לטפח, באמצעות תכנית הלימודים המוצעת, מורים שינקטו עמדה של כבוד כלפי השונות המאפיינת את ציבור התלמידים ושיהיו בעלי ידע ומיומנויות בניהול כיתה הטרוגנית – מורים שיחנכו "לכל נער ונערה על פי דרכם".

 

הטבות מיוחדות לשנה"ל תשע"ז:

  • משרד החינוך יעניק לסטודנטים בתכנית הלוואה מותנת מועדפת בסך 14,000 ש"ח בכל שנה.
  • הזכאות להלוואה המותנית היא לסטודנטים בתכנית המתכשרים להוראת מקצוע מועדף מהרשימה שלהלן: מדעים, לשון עברית, היסטוריה, ספרות עברית וכללית, גיאוגרפיה,לימודי ארץ ישראל, אנגלית, מתמטיקה, אזרחות, ערבית למגזר הממלכתי יהודי, למגזר הממלכתי הכללי בלבד, יהדות, מקרא / תנ"ך, מחשבת ישראל, תושע"ב.
  • עדיפות לקבלת הלוואה מותנת מועדפת ניתנת לבעלי תואר אקדמי במקצועות שפורטו בסעיף הקודם.
  •  

מלגה לבעלי נתונים גבוהים   מלגה לבעלי נתונים גבוהים:בסך 3,000 ₪ בשנה א' למתקבלים על-סמך ממוצע תואר ראשון 92 ומעלה.

 

לבוגרי התכנית יוענקו שתי תעודת: תואר שני M.Teach מוסמך בהוראה ותעודת הוראה בהתמחות הנלמדת.

 

למורים ב"אופק חדש" יוכרו 150-120 שעות מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה.

 

*התכנית קיבלה אישור לפתיחתה. הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

 

 

 

אנשים שהתענינו בתואר זה התענינו גם בלימודים ב.. :