תואר שני .M.Ed חינוך מיוחד

ראש התכנית: פרופ' אלכס קוזולין

תואר שני בחינוך מיוחד מיועד להכשיר מומחים חינוכיים בקידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מתוך הגישה החברתית-תרבותית בעלת המאפיינים ההומניסטיים, גישה זו מכבדת את התלמיד ורואה בו אדם שלם בעל רצונות, צרכים ועוצמות.

בתכנית ייחשפו הסטודנטים לידע העדכני ביותר הקיים אודות מאפיינים וצרכים מיוחדים של תלמידים, ויפתחו את האוריינות המחקרית שלהם, כדי שיוכלו להיות צרכנים נבונים של הידע בתחום החינוך המיוחד.

בשיעורים השונים יוצגו שיטות מתקדמות המיועדות להעריך את יכולותיהם של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואת פוטנציאל הלמידה שלהם. במהלך הלימודים ילמדו הסטודנטים להכין, ליישם ולהעריך תכניות התערבות במטרה להעצים את יכולותיהם של תלמידים אלה.

הסטודנטים יוכשרו להוביל את תחום החינוך המיוחד בבית ספרם, הם ילמדו לשתף פעולה עם צוות המורים, עם אנשי המקצוע הפרא-רפואיים ועם משפחותיהם של התלמידים.

בוגרי התכנית ישמשו מומחים במסגרות משבלות וגם במסגרות של החינוך המיוחד שבהן מתחנכים תלמידים בעלי לקויות מתונות ובינוניות.

 
 

למורים ב"אופק חדש" יוכרו 150 - 120 שעות מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה

 


מלגהמלגה לבעלי נתונים גבוהים:בסך 3,000 ₪ בשנה א' למתקבלים על-סמך ממוצע תואר ראשון 90 ומעלה.

מלגה לבעלי נתונים גבוהים   מלגת נשיא בגובה 1,000 ₪ תוענק למתקבלים המצטיינים בעשייה משמעותית בחינוך.