תואר שני .M.Ed חינוך מתמטי לבית הספר היסודי

ראש התכנית: פרופ' שלמה וינר

התכנית מיועדת למורות ולמורים בבתי הספר היסודיים שתחום התמחותם הוא הוראת המתמטיקה.

במרכז תוכנית הלימודים המוצעת נמצא תחום דעת חדש יחסית שהתפתח מאוד בחמשת העשורים האחרונים. תחום זה חוקר את דרכי החשיבה של תלמידים כשהם רוכשים ידע מתמטי, את קשייהם בלימוד המתמטיקה, את הגישות, התפיסות והכיוונים השונים בהוראת המתמטיקה. בתוכנית יוצגו גם גישות, תפיסות וכיוונים שונים בהערכת הישגיה של כלל האוכלוסייה ושל אוכלוסיות ספציפיות  (כמו תלמידים מתקשים, תלמידים מתקדמים ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים).

 

 

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  120 - 150 שעות מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה

 


מלגה לבעלי נתונים גבוהים   מלגה לבעלי נתונים גבוהים:בסך 3,000 ₪ בשנה א' למתקבלים על-סמך ממוצע תואר ראשון 90 ומעלה

מלגה לבעלי נתונים גבוהים   מלגת נשיא בגובה 1,000 תוענק למתקבלים המצטיינים בעשייה משמעותית בחינוך.