תואר שני .M.Ed מינהל מערכות חינוך

ראש התכנית: פרופ' יצחק פרידמן

תואר שני במינהל מערכות חינוך, מיועד להכשיר בעלי תפקידים לניהול ולהובלה במערכות החינוך הפורמאליות והלא פורמאליות.

מטרת התכנית היא להעמיד בוגרים המסוגלים להוות עוגן מקצועי במערכות חינוך אלו, שיוכלו להתמודד עם התביעה לאיכות גבוהה של תוצרי מערכות החינוך במציאות משתנה, שידעו "לקרוא מפות" ארגוניות וסביבתיות ויהיו בעלי כלים ויכולת להוביל את הארגון בו הם מועסקים למימוש אפקטיבי של מטרותיו.

הלימודים יכשירו את הסטודנטים להכיר בחשיבותה של עבודת צוות, השואפת לאחריות ומצוינות אישית וצוותית המפתחת מחויבות להישגים אישיים וארגוניים.

 

חדש! מסלול מחקרי עם תזה

הלימודים העיוניים בתכנית הלימודים עם תזה הם בהיקף של 19 ש"ש.

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני M.Ed. במינהל מערכות חינוך, הכולל כתיבת עבודת מחקר (תזה) כחלק מתכנית הלימודים.

הלימודים כוללים רכישת ידע תאורטי לצד פיתוח אקדמי-מחקרי. הלימודים בתכנית נועדו לאפשר למוסמכים השתלבות בתפקידי ניהול והובלה במערכת החינוך לצד המשך לימודים אקדמיים בכלל ולימודים לקראת תואר שלישי בפרט.

 

מסלול יישומי

הלימודים במסלול היישומי הם בהיקף 23 ש"ש וכוללים עבודת גמר יישומית בתחום העיסוק של הסטודנט במערכת החינוך. תכנית הלימודים כוללת סדנה לכתיבת עבודת גמר עם מנחה המלווה את הסטודנטים בתהליך כתיבת עבודת הגמר היישומית.

 

 

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  150- 120 שעות מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה

 

מלגת שכר לימוד

 
 

 

 

 

מלגה לבעלי נתונים גבוהים   מלגה לבעלי נתונים גבוהים:בסך 3,000 ₪ בשנה א' למתקבלים על-סמך ממוצע תואר ראשון 90 ומעלה

מלגה לבעלי נתונים גבוהים   מלגת נשיא בגובה 1,000 ₪ תוענק למתקבלים המצטיינים בעשייה משמעותית בחינוך.