מינהל מערכות חינוך

ראש התכנית: פרופ' יצחק פרידמן

תואר שני במינהל מערכות חינוך, מיועד להכשיר בעלי תפקידים לניהול ולהובלה במערכות החינוך הפורמאליות והלא פורמאליות.

מטרת התכנית היא להעמיד בוגרים המסוגלים להוות עוגן מקצועי במערכות חינוך אלו, שיוכלו להתמודד עם התביעה לאיכות גבוהה של תוצרי מערכות החינוך במציאות משתנה, שידעו "לקרוא מפות" ארגוניות וסביבתיות ויהיו בעלי כלים ויכולת להוביל את הארגון בו הם מועסקים למימוש אפקטיבי של מטרותיו.

הלימודים יכשירו את הסטודנטים להכיר בחשיבותה של עבודת צוות, השואפת לאחריות ומצוינות אישית וצוותית המפתחת מחויבות להישגים אישיים וארגוניים.

 

מלגה לבעלי נתונים גבוהים: מלגה בסך 3,000 ₪ בשנה א' למתקבלים על-סמך ממוצע תואר ראשון 92 ומעלה.

 

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  150- 120 שעות מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה


 

אנשים שהתענינו בתואר זה התענינו גם בלימודים ב.. :