תכנית התמחות במדידה והערכה חינוכית - תשע"ה

מרצה: מרצים שונים

יועץ אקדמי: פרופ’ יצחק פרידמן ראש התכנית: ד”ר שרה זמיר

תיאור הקורס:

נוכח ההכרה הגוברת והולכת של ההערכה לקידום תהליכי ההוראה בבית הספר ולשיפור תפקודו כארגון לומד החליט משרד החינוך בשיתוף עם ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה) על תפקיד חדש במערכת החינוך - רכז הערכה בית ספרי.

תפקידו של הרכז להטמיע את תרבות ההערכה בבית הספר ולרכז את מערך ההערכה הבית ספרי. הרכז יהיה הסמכות המקצועית בתחומי מדידה וההערכה בבית הספר וישמש כאיש קשר בין בית הספר לבין גורמי חוץ חיצוניים. התכנית מאושרת ע”י הראמ”ה. תכנית ההתמחות במדידה והערכה חינוכית הינה תכנית דו-שנתית למורים המייעדים עצמם לרכוש ידע מקצועי בתחומי מדידה והערכה חינוכית - ידע הנדרש מתפקיד רכז הערכה בית ספרי.

תכנית ההתמחות:

  • שנה א - תשע"ה

סמסטר א' מבוא למדידה חינוכית  - 2 נק”ז 1 ש"ש,הערכת הישגים מסורתית - 2 נק”ז 1 ש"ש.

סמסטר ב' הערכה חלופית - 2 נק”ז 1 ש"ש ,שימוש והפקת תועלת מממצאי ההערכה  - 2 נק”ז 1 ש"ש.

  • שנה ב - תשע"ו

סמסטר א' סטטיסטיקה למתקדמים - 2  נק”ז 1 ש"ש, סמינריון יישומי חלק א' -  2 נק”ז 1 ש"ש.

סמסטר ב' פרקטיקום - 2 נק"ז 1 ש"ש, סמינריון יישומי חלק ב'  - 2 נק”ז 1 ש"ש.

מאושר להחזרי שכר לימוד ממשרד החינוך.

להורדת טפסי רישום

תנאי קבלה:

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני ותעודת הוראה, או סטודנטים לתואר שני, בעלי לפחות חמש שנות נסיון בהוראה. יינתן פטור אקדמי בלבד בהתאמה לקורסים רלוונטיים בהערכה ובסטטיסטיקה לתואר השני עד היקף של 2 ש”ש, לפי הקריטריונים, בהצגת גיליון ציונים. קורסי השלמה עד היקף של 2 ש”ש יידרשו ממסיימים לימודי מוסמך, החסרים לימודים קודמים בסטטיסטיקה ומחקר.

כל הנרשמים יוזמנו לראיון אישי.

מועד הקורס:

מועד התכנית: יום ב' - 19:15-16:00

סמסטר: דו שנתי
שנה: תשע"ה
תאריך פתיחה: 27/10/2014
היקף הקורס: דו שנתי
שעות שנתיות: 4 ש"ש
היקף שעות: 112 שעות בודדות כל שנה.
מחיר הקורס: 5,300 ₪ לשנה
סכום לחיוב / מקדמה: ₪1,000.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
תעודה: מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודת התמחות בהערכה בית ספרית מטעם אחוה המכללה האקדמית לחינוך.
איש קשר: קרן בן יעקב
טלפון לפרטים ולהרשמה: 08-8588132
דוא"ל להרשמה: keren_b@achva.ac.il
הערות:
*בכפוף לאישור משרד החינוך
דמי רישום: דמי רישום: 150 ₪, רכישה באינטרנט 0.00 ₪.
מחיר: ₪1,000.00
₪0.00

יועץ אקדמי: פרופ’ יצחק פרידמן ראש התכנית: ד”ר שרה זמיר

תיאור הקורס:

נוכח ההכרה הגוברת והולכת של ההערכה לקידום תהליכי ההוראה בבית הספר ולשיפור תפקודו כארגון לומד החליט משרד החינוך בשיתוף עם ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה) על תפקיד חדש במערכת החינוך - רכז הערכה בית ספרי.

תפקידו של הרכז להטמיע את תרבות ההערכה בבית הספר ולרכז את מערך ההערכה הבית ספרי. הרכז יהיה הסמכות המקצועית בתחומי מדידה וההערכה בבית הספר וישמש כאיש קשר בין בית הספר לבין גורמי חוץ חיצוניים. התכנית מאושרת ע”י הראמ”ה. תכנית ההתמחות במדידה והערכה חינוכית הינה תכנית דו-שנתית למורים המייעדים עצמם לרכוש ידע מקצועי בתחומי מדידה והערכה חינוכית - ידע הנדרש מתפקיד רכז הערכה בית ספרי.

תכנית ההתמחות:

  • שנה א - תשע"ה

סמסטר א' מבוא למדידה חינוכית  - 2 נק”ז 1 ש"ש,הערכת הישגים מסורתית - 2 נק”ז 1 ש"ש.

סמסטר ב' הערכה חלופית - 2 נק”ז 1 ש"ש ,שימוש והפקת תועלת מממצאי ההערכה  - 2 נק”ז 1 ש"ש.

  • שנה ב - תשע"ו

סמסטר א' סטטיסטיקה למתקדמים - 2  נק”ז 1 ש"ש, סמינריון יישומי חלק א' -  2 נק”ז 1 ש"ש.

סמסטר ב' פרקטיקום - 2 נק"ז 1 ש"ש, סמינריון יישומי חלק ב'  - 2 נק”ז 1 ש"ש.

מאושר להחזרי שכר לימוד ממשרד החינוך.

להורדת טפסי רישום