תכנית מלגות ע"ש המר לתלמידי תואר ראשון ותואר שני לשנת הלימודים תשע"ח

תכנית מלגות ע"ש המר לתלמידי תואר ראשון ותואר שני לשנת הלימודים תשע"ח

פרטים ותקנון בקבצים המצורפים

קול קורא להגשת מועמדים לתוכנית הות"ת למלגות ע"ש המר

תקנון - תכנית מלגות ע"ש המר לתלמידי תואר שני באוניברסיטאות לבוגרי מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות